13 február 2018 - 10:40

Aktuálny program Považského múzea v Žiline na marec 2018

Foto: Aktuálny program Považského múzea v Žiline na marec 2018

INTERAKTÍVNE FORMY VZDELÁVANIA PRE MŠ A ZŠ:

Marec – jún: 

Bol raz jeden zámoček, bol raz jeden hrad

Povesť ,,O grófke, ktorá chcela byť najmúdrejšia“

Majitelia Budatínskeho hradu boli veľmi vzdelanými ľuďmi, ktorí ovládali niekoľko cudzích jazykov. Vie sa, že vlastnili veľkú knižnicu, ktorá sa ale bohužiaľ nedochovala. Cieľom divadelného predstavenia je zábavnou a vtipnou formou vysvetliť deťom a žiakom, aké dôležité je v dnešnej dobe čítať knihy a nie len ich mať vo svojej knižnici. Pre deti MŠ a žiakov 1 - 4. ročníka ZŠ. Nutné sa vopred objednať na mailovej adrese lesko@pmza.sk. Cena MŠ 1€, ZŠ 1,5€, pedagogický dozor zadarmo.

Marec 

Mária Terézia a Jozef II.

V roku 2017 sme si pripomenuli 300. výročie narodenia Márie Terézie. Pri tejto príležitosti bol v RTVS počas uplynulých vianočných sviatkov odvysielaný dvojdielny historický film s názvom Mária Terézia. Napriek tomu, že sa film tešil veľkej sledovanosti, je nutné podotknúť, že zachytával len mladícky život a prvé roky vlády jednej z najslávnejších žien v dejinách, ktorej meno je úzko spojené s dejinami Slovenska. Z tohto dôvodu je cieľom prednášok s názvom Mária Terézia a Jozef II., ktoré ponúka Považské múzeum v Žiline, bližšie priblížiť vládu, reformy, vojny a život Márie Terézie a jej syna Jozefa II., ktorých historiografia označuje aj ako osvietenských panovníkov. Prednáška je spojená s tvorivými aktivitami a je určená pre žiakov 7. ročníka základných škôl a študentov 1. ročníka stredných škôl a gymnázií.

Prednáška sa bude konať v priebehu mesiaca február a marec, iba v pondelok alebo v utorok. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk. Cena na žiaka je 1 €, pedagogický dozor zadarmo.

Marec

Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte?

Historická terminológia označuje pojem feudalizmus od latinského slova feudum. Tzn. pôda - léno. Slovom feudum bol označovaný pozemok, ktorý bol požičaný do držby za vernosť k feudálovi. Toto vlastníctvo bolo podmienená rôznymi službami a povinnosťami. Týmito slovami by sme v stručnosti mohli definovať stredoveký feudalizmus. Cieľom prednášky nie je definovať pojdem feudalizmus, ale naopak priblížiť žiakom na akých základoch bola postavená stredoveká spoločnosť a taktiež charakterizovať špecifickú formu feudalizmu, ktorá sa vyvíjala na našom známa ako familiarita . 

Prednáška s prezentáciou o vývoji a štruktúre stredovekej spoločnosti má trvanie cca 1 vyuč. hodinu a konať sa bude iba v pondelok alebo utorok. Tvorivá aktivita bude hra PEXESO (ľudia v stredoveku). Vhodné pre žiakov 6 . ročníka základných škôl. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk. Cena na žiaka je 1 €, pedagogický dozor zadarmo.

Marec

Buď historikom na jeden deň.

Dnes je všeobecne známy slávny výrok Marca Tullia Cicera: ,,História je učietľkou života“ lat. ,,Historia magistra vitae“. Menej známy sú práve historici, ktorí nás učia poznať historickú pravdu. Bez ich mnohokrát neocenenej vedeckej práce by história bola len zmesou nejasných domnienok a poloprávd. Cieľom prednášky je priblížiť žiakom prácu historikov a múzejných pracovníkov, spojená bude s prezentáciou o práci historika spojená s osobným stretnutím vedeckého pracovníka Považského múzea. Trvanie cca 1 vyuč. hodina. Súčasťou je aj tvorivá aktivita – práca s historickým prameňom (opis prameňa - inetrpretácia). Vhodné pre žiakov 5 . ročníka základných škôl. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk, cena na žiaka je 1€, pedagogický dozor zadarmo.

Marec – apríl

Kultúra a umenie v 19. storočí

Druhá polovica 19. storočia bola charakteristická prevratnými zmenami v hospodárskom, spoločenskom, sociálnom i politickom živote. Poznatky vedeckého bádania, technického rozvoja ako aj národnouvedomovacie pocity, túžba po slobode a sociálnej spravodlivosti – to všetko rozbíjalo starý spôsob života. Buržoázne revolúcie, ktoré v 19. storočí vypukli jedna po druhej, menili starý, ustálený spoločenský poriadok, systém hodnôt a rozbíjali zastaralé názory a predstavy. Odraz týchto smerov a tendencií našiel svoje stvárnenie v umení. Končí sa jednota štýlov predchádzajúcich období, ktoré často pretrvávali aj storočia a štýlovú jednotu nahrádza množstvo smerov, ktoré sa rodia, prudko zažiaria a onedlho zhasnú, prechádzajú do histórie. Cieľom prednášky je stručne priblížiť umelecké smery 18. storočia, ktoré pozvoľne nahrádzajú umelecké smery 19. storočia (klasicizmus, empír, romantizmus…). Prednáška bude spojená s prezentáciou o kultúre a umení v 19. storočí, spolu s krátkou prehliadkou Budatínskeho hradu, kde sa na zbierkových predmetoch Považského múzea v Žiline názorne charakterizujú a identifikujú znaky jednotlivých smerov. Trvanie cca 1 vyuč. hodinu, vhodné pre žiakov 8 . ročníka základných škôl. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk. Cena na žiaka je 1,5 €, pedagogický dozor zadarmo.

PODUJATIA: 

22. marec 

Múzeum pre Vás: Tradičné veľkonočné zvyky

Považské múzeum v Žiline pozýva širokú verejnosť na cyklus poobedných aktivít s názvom „Múzeum pre Vás“. V marci si pre Vás pripravili etnologičky Katarína Kendrová a Adriána Bárdyová tvorivé popoludnie venované tradičným veľkonočným zvykom. Dozviete sa aké tradície, obrady a povery sa spájajú s veľkonočným obdobím v našom regióne a odskúšate si svoju šikovnosť a trpezlivosť pri tvorivých dielňach. Tie budú venované slovenskému fenoménu – drotárstvu. Vyskúšate si základné techniky tohto remesla a odnesiete si domov vlastnoručne vyrobené veľkonočné ozdoby. Doba trvania je cca 2 hod. Miesto konania je východný palác Budatínskeho hradu, začiatok o 17.00 hod. Cena je 1€ / osoba (jednotné vstupné). Vstupenky zakúpite na pokladni v infopulte. Kapacita je obmedzená, svoje miesto si môžete rezervovať vopred na pokladni hradu, tel. 0907 108 659 (ut. – ne. 9.00 – 17.00 hod.). 

25. marec 

Krížová cesta

Pobožnosť Krížovej cesty v príjemnom prostredí Budatínskeho parku. V spolupráci so Žilinskou diecézou. Pobožnosť povedie Zdeno Pupík, ThLic., PhD. spolu so zástupcami iných cirkví. Začiatok o 14.00 hod.

VÝSTAVY: 

do 10. júna 2018 

Toto je múzeum - 75 rokov PMZA

Retrospektívna výstava k 75. výročiu založenia nášho múzea má za cieľ návštevníkovi priblížiť históriu vývoja PMZA. Prostredníctvom siedmich zastavení v 75-ročnom živote múzea, spozná návštevník všetky hlavné múzejné odborné činnosti (zbierkotvornú, evidenčnú a katalogizačnú, konzervátorskú, expozičnú, výskumnú, publikačnú).

Prezentované sú všetky múzejné zbierkové fondy, odborná knižnica a rozsiahly fotoarchív.

OTVÁRACIE HODINY BUDATÍNSKEHO HRADU:
UT – NE od 9.00 – 16.40 hod.  

OTVÁRACIE HODINY KAPLNKY:
UT – NE od 9.00 – 17.00 hod. 

OTVÁRACIE HODINY BUDATÍNSKEHO PARKU:
Október - marec: 
PO – NE: 7.00 – 18.00 hod. 

VSTUPNÉ

BUDATÍNSKY HRAD

základné: 5 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP, vojnoví veteráni): 3 €
skupinové zájazdy – Materské školy: 0,50 €       rodinné (2 dospelí a 2 deti od 6 do 15 rokov): 13 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10 %
obyvatelia mestskej časti Budatín: zľava 20 % (zo základného vstupného)
vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup je možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb)

fotenie svadobčanov v interiéri hradu (po dohode – 0907 108 659): 50 € 

KAPLNKA BUDATÍNSKEHO HRADU

Bezplatne

BUDATÍNSKY PARK

Bezplatne


0 zdieľaní

Dopravný servis
1. mája
Prekážka na ceste
19:08
Strečno
Jama na ceste
18:24
Strečno
Kolóna
18:15
Rajecká cesta
Prekážka na ceste
18:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina