Dnes najčítanejšie
O staré žilinské trolejbusy a autobusy nie je záujem, poputujú na ekologickú likvidáciu

07 február 2018 - 09:27

V okolí Rajčanky prebieha masívny výrub stromov, ide o čistenie koryta na ochranu pred záplavami

Viacerí čitatelia si v posledných dňoch všimli, že v okolí rieky Rajčanka prebieha masívny výrub stromov. Z oboch brehov postupne mizne väčšina stromov a drobných drevín či kríkov. Obyvatelia mestskej časti Závodie sa tak začali zaujímať o bližšie informácie, kto a prečo vykonáva výrub. 

„Dnes ráno som sa vydal na prechádzku, tak ako obvykle ku rieke Rajčanka a zostal som prekvapený, čo sa tam deje. Neviete, prečo sa tam pília stromy, ktoré sú podľa mňa domovom vtáctva a iných živočíchov?“ napísal nám prekvapený Ján.

Podarilo a nám zistiť, že výrub realizuje Slovenský vodohospodársky podnik v zmysle svojho osobitného predpisu. „Svoju oznamovaciu povinnosť si splnili na Okresnom úrade v Žiline. Rúbu len v ochrannom pásme vodného toku,“ informovala nás hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Výrub prebieha v rámci čistenia koryta toku od náletových drevín a krovín. Koryto vodného toku na území mesta Žilina - v katastrálnom území Žilina, Strážov, Závodie, Bánová a Bytčica je upravené na prietok Q100. Táto úprava chráni územie mesta pred záplavami.

Q100 je prietok vody v toku, ktorý môže byť dosiahnutý alebo prekročený priemerne jedenkrát počas 100 rokov.

„Náletové dreviny a krovie tvoria výraznú prekážku v toku a znižujú kapacitu toku. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, v rámci ochrany priľahlého územia pristúpil k odstráneniu týchto drevín a krovín,“ spresnil informácie k výrubu Tomáš Januš z referátu komunikácie SVP, šp.

Výrub bude podľa vyjadrenia prebiehať v úseku riečneho kilometra (rkm) 1,300 - 7,200, čo znamená že od mosta pri čerpacej stanici SHELL až po Lietavskú Lúčku. Väčšina drevín bude odstránená, no nie všetky. „Ponechávajú sa vhodné solitéry v sponoch 5 - 15 m, a solitéry väčších priemerov,“  povedal Januš.

Drevná hmota z výrubu poslúži ako palivové drevo. V súčasnosti sa priebežne ukladá na dočasnú skládku na brehu rieky, odkiaľ bude postupne odvážaná.

„Samozrejmosťou je, že tento výrub bol riadne ohlásený na Okresnom úrade v zmysle platnej legislatívy a prerokovaný s miestnou rybárskou organizáciou,“ dodal na záver Tomáš Januš.

37 zdieľaní

Dopravný servis
Rajecké Teplice
Kolóna
14:30
Cesta I/64
Prekážka na ceste
14:28
Mojšova Lúčka
Prekážka na ceste
14:24
Porúbka
Práca na ceste
14:23
Nemocničná
Policajná hliadka
13:59
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia