Dnes najčítanejšie
Podpredseda parlamentu údajne kradol skrutky v žilinskom obchode, situáciu vysvetlil na sociálnej sieti

07 február 2018 - 09:09

Zdravotnícka škola v Žiline otvára nový študijný odbor Zdravotnícky laborant

Stredná zdravotnícka škola v Žiline otvára v najbližšom školskom roku 2018/2019 nový odbor Zdravotnícky laborant. Okrem maséra, zdravotníckeho asistenta a asistenta výživy je to štvrtý odbor, ktorý škola ponúka žiakom 9. ročníka. Rovnako ako pri ostatných odboroch, ide o 4-ročné denné štúdium, ktoré končí maturitnou skúškou.

Tento odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov spôsobilých vykonávať základné laborantské činnosti v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek - klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky. Absolvent sa uplatní v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a na pracoviskách verejného zdravotníctva. Uplatnenie nájdu absolventi všade, kde je potrebný zdravotnícky pracovník pre laboratórnu medicínu, čiže je to - pracovník pracujúci v laboratóriách. 

Stredná zdravotnícka škola má so zavádzaním nových odborov na škole skúsenosti. V nedávnej dobe uvádzali odbor ortopedický technik, asistent výživy a zdravotnícky záchranár.

Aké sú dôvody pre otvorenie nového odboru na škole?

  • Snaha o rozšírenie ponuky odborov pre žiakov základných škôl
  • Škola sa flexibilne prispôsobuje potrebám trhu práce - v praxi pretrváva akútny nedostatok tejto skupiny zdravotníckych pracovníkov
  • Škola je priestorovo, personálne i materiálno-technicky pripravená zvládnuť nový študijný odbor. Žiakom môže poskytnúť ubytovanie a stravovanie v jednom komplexe - škola, školský internát a školská jedáleň
  • V Žilinskom samosprávnom kraji nevyučuje odbor zdravotnícky laborant iná zdravotnícka škola

Zavedenie nového odboru podporujú aj zamestnávatelia, najmä KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., Žilina z dôvodu snahy vytvoriť partnerstvo a intenzívnu spoluprácu medzi školou a spoločnosťou ako podporu vzdelávania mladých ľudí v regióne. Podpora zo strany spoločnosti znamená poskytnutie možnosti vykonávania odbornej praxe pre žiakov pod vedením odborne a profesionálne zdatného personálu v laboratóriu so širokým záberom všetkých odborov laboratórnej medicíny priamo v meste Žilina.

Laboratórium disponuje špičkovým a moderným vybavením a modernými priestormi. Okrem tejto spoločnosti bude škola spolupracovať aj s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Žiline. Do prvej triedy odboru zdravotnícky laborant plánuje škola prijať 18 žiakov. Termín podania prihlášok je do 20. apríla.Dopravný servis
Košická
Policajná hliadka
19:58
Priemyselná
Jama na ceste
19:54
Strečno
Kolóna
19:42
Estakáda
Jama na ceste
19:28
Hričovská
Kolóna
19:28
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina