07 február 2018 - 11:50

Kinekus prináša pre Žilinských motoristov novinky na svojej čerpacej stanici

Foto: Kinekus prináša pre Žilinských motoristov novinky na svojej čerpacej stanici
Foto: Kinekus

Spoločnosť Kinekus prináša na svojej čerpacej stanici v Žiline na Kamennej ulici niekoľko inovácií, ktoré prispejú k väčšej spokojnosti motoristov.

Kvapalina z pištole 

Prvou inováciou je možnosť čerpať kvapalinu do ostrekovačov priamo z pištole. Okrem výhodnejšej ceny je tento spôsob aj ekologický. Nie je nutné každý jeden, tri či päť litrov tekuniny baliť do samostatného obalu. Každý zákazník tak môže prispieť k zníženiu zamorenia plastovými obalmi.

Prémiová nafta 

Ďalšou inováciou je predaj značkovej zimnej nafty vyššej kvality TOP Diesel Plus. Základom každej nafty je fosílne palivo a k nemu sa pridávajú rôzne aditíva, čiže prídavné látky. Práve tie robia z obyčajnej nafty zimnú a z normálnej prémiovú. Okrem iných zlepšujú aditíva dve asi najdôležitejšie vlastnosti zimnej nafty – a to TVP a CFPP. 

Čo tieto skratky znamenajú?

TVP je teplota vylučovania parafínov. Je to bod, pri ktorom sa nafta začne farbiť na bielo, pretože v nej kryštalizujú parafíny a začínajú upchávať palivový filter.

CFPP je teplota, pri ktorej dochádza k upchatiu palivového filtra. Odborne je to “medzná teplota filtrovateľnosti”. Zimná nafta musí filtrom prejsť pri -20°C. 

Nafta TOP Diesel Plus, ktorú ponúka na svojej čerpacej stanici spoločnosť Kinekus, je značková nafta od spoločnosti Slovnaft. V nezávislých testoch bola tejto nafte odmeraná medzná teplota filtrovateľnosti -46°C.

Len poznamenávame, že najnižšia na Slovensku zaznamenaná teplota je -41°C :-) 

Okrem týchto základných vlastností prispieva vylepšená nafta vďaka svojmu zloženiu k čistote palivového systému a vstrekovačov. Toto palivo je určené pre motory s vysokotlakovým vstrekovaním, ale aj pre ostatné typy dieselových motorov s turbom aj bez neho.

S ochranou pred vznikom usadenín motor pracuje na úrovni blízkej továrensky nastaveným parametrom a jeho životnosť sa predlžuje. 

Nafta TOP Diesel Plus preukázala v testoch vykonaných s rôznymi typmi palív a motorov dokonca výrazný čistiaci účinok aj na už existujúce usadeniny.


0 zdieľaní

Dopravný servis
1. mája
Prekážka na ceste
19:08
Strečno
Jama na ceste
18:24
Strečno
Kolóna
18:15
Rajecká cesta
Prekážka na ceste
18:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina