20 január 2018 - 17:18

Žilina aj tento rok hľadá výnimočné osobnosti mesta, nominovať ich môžete aj vy

Foto: Žilina aj tento rok hľadá výnimočné osobnosti mesta, nominovať ich môžete aj vy

Aj v roku 2018 majú Žilinčania možnosť navrhnúť významné osobnosti alebo kolektívy zo svojho okolia, ktoré nesú výrazné zásluhy v oblasti kultúry, športu či vzdelávania. Mesto Žilina opäť hľadá výnimočných ľudí, ktorým udelí jedno zo svojich ocenení.

Návrhy na nomináciu môžu občania zasielať poštou alebo e-mailom do 28. februára 2018

„V našom meste žije množstvo mimoriadnych ľudí, ktorí si zasluhujú náš obdiv. Je pre nás obrovským potešením a cťou oceniť tieto osobnosti, ktoré šíria dobré meno nášho mesta,“ uviedol žilinský primátor Igor Choma a zároveň vyzval obyvateľov, aby svoje nominácie posielali buď poštou na adresu Mestského úradu v Žiline alebo e-mailom na adresu osobnosti@zilina.sk.

Nominácie na udelenie ocenenia musia obsahovať okrem osobných údajov nominovaného i odôvodnenie odporúčaného návrhu, teda zhodnotenie doterajšej činnosti a uvedenie dosiahnutých významných úspechov. Laureátom na ocenenie môže mesto udeliť jedno z piatich ocenení - Čestné občianstvo mesta Žilina,

Cenu mesta Žilina, Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a  Cenu primátora mesta, o ktorej udelení rozhoduje samotný primátor. Minulý rok udelilo mesto Žilina ocenenia štyrom osobnostiam. Čestné občianstvo mesta Žilina si odniesli Jozef Antošík a Miro Gregor, Cenu mesta Žilina si prevzal Marek Adamov a z Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina sa tešila Soňa Řeháková.

Udelením ocenenia prejavuje mesto Žilina úctu významným osobnostiam alebo kolektívu za zásluhy a prínos v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, životného prostredia, vedy, techniky a v oblasti sociálnej, komunitnej a spoločenskej. Ocenenia môžu byť udelené žijúcim osobnostiam, ako aj „in memoriam“. Mestské zastupiteľstvo môže pri významných udalostiach mesta, inštitúcií a organizácií s pôsobnosťou na jeho území rozhodnúť aj o udelení mimoriadnych ocenení mesta Žilina.


0 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Policajná hliadka
21:44
Lavobrezná
Jama na ceste
21:15
Lavobrezná
Jama na ceste
21:11
1. mája
Prekážka na ceste
19:08
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina