19 január 2018 - 13:02

Umývanie automobilu v Turianskej doline preverila Slovenská inšpekcia životného prostredia

Foto: Umývanie automobilu v Turianskej doline preverila Slovenská inšpekcia životného prostredia

Pred viac ako týždňom sme vás informovali o prípade, v ktorom mali dvaja muži  v Turianskej doline umývať osobné terénne vozidlo počas Štedrého dňa. Na upozornenie čitateľa, ktorý nám zaslal aj fotografiu z činu, reagovali tým, že nepoužívajú šampón. Náš podnet preverila Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorý sa bola na miesto pozrieť. Z jej záverov však nebolo možné určiť, či došlo k takejto činnosti.

„Prístupová komunikácia do Turianskej doliny bola v čase obhliadky uzamknutá závorou, z čoho vyplýva, že na komunikáciu v Turianskej doline bol v čase obhliadky umožnený iba vjazd určených motorových vozidiel. Miesto na priloženej fotografii sa nachádza v mieste križovania (brod) povrchového toku Turiansky potok s lesnou cestou, určenou pre prístup mechaniznov do lesného porastu. Skutočnosť, či aj dňa 24.12.2017 bola závora uzamknutá, nie je známa. Evidenčné číslo motorového vozidla Mitsubishi tmavej farby ako aj samotná činnosť umývania vozidla nie je z priloženej fotografie rozpoznateľná,“ uviedla v záveroch šetrenia podnetu riaditeľka Odboru inšpekcie ochrany vôd Inšpektorátu životného prostredia v Žiline Mariana Martinková.

V každom prípade je takáto činnosť zakázaná, podnikateľom a právnickým osobám hrozí za podobný čin pokuta vo výške od 700 do 6 600 eur, fyzické osoby môžu dostať pokutu vo výške do 66 eur. „Činnosť umývania motorových vozidiel v povrchových vodách nie je dovolená v Turianskej doline ani nikde inde,“ dodáva Martinková. Inšpekcia podobný podnet za posledných desať rokov neriešila.

Ak vidíte, že k podobnej činnosti dochádza a osoba, ktorá ju vykonáva nereaguje na upozornenia, zavolajte políciu. „Nahlasovať umývanie motorových vozidiel je možné príslušnému orgánu štátnej vodnej správy, avšak pre preukázanie naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 74 ods. 1 písm. i) vodného zákona príp. priestupku podľa § 77 ods. 1 písm. f) vodného zákona doporučujeme privolať hliadku Policajného zboru SR, ktorá túto činnosť hodnoverne zadokumentuje,“ dodala inšpekcia.0 zdieľaní

Dopravný servis
1. mája
Prekážka na ceste
19:08
Strečno
Jama na ceste
18:24
Strečno
Kolóna
18:15
Rajecká cesta
Prekážka na ceste
18:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina