18 január 2018 - 10:49

AKTUÁLNE: Staré trhovisko začali demontovať a odpratávať, mesto Žilina plánuje odkúpiť pozemky

Foto: AKTUÁLNE: Staré trhovisko začali demontovať a odpratávať, mesto Žilina plánuje odkúpiť pozemky

Na minuloročnom októbrovom zasadnutí schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2017, ktorým sa zmenilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 z roku 2016, určujúcim podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina. Na základe nového uznesenia došlo k zrušeniu niektorých sekcií Starého trhoviska, konkrétne častí I. a IV. Včera začali práce na demontáži a odvoze stánkov, naďalej zostanú zachované časti II. a III.

Búranie časti trhoviska je výsledkom dlhodobých rokovaní medzi mestom a majiteľmi pozemkov, ktorých cieľom bolo v minulosti dosiahnuť zlepšenie stavu Starého trhoviska v Žiline. „Po nadobudnutí právoplatnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia primátor mesta vyzval písomne prevádzkovateľku zrušenej časti Starého trhoviska na ukončenie trhového predaja a následný odvoz neestetických starých predajných stolov umiestnených na tomto pozemku,“ potvrdila hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Na súčasný stav sa sťažovali občania aj inštitúcie

Nevzhľadný stav trhoviska prekážal nielen obyvateľom, ale aj niektorým inštitúciam. Príkladom je Štátny komorný orchester Žilina, ktorý pravidelne hostí návštevy zo zahraničia v neďalekom Dome umenia Fatra. Ako upozornili poslancov predstavitelia orchestra, väčšina hostí musí pri návšteve ich podujatí prejsť cez parkovisko a trhovisko.

„Parkovisko je len z polovice vyasfaltované a na druhej polovici je štrk a výmole, trhovisko je pozliepané zo starých zničených stánkov, pokrytých všelijakými vlnitými plechmi, traverzami a odpadným materiálom, okrem toho od jednej lampy, ktorá osvetľuje parkovisko nie je na ulici Horný Val až k Makovickému domu žiadne verejné osvetlenie. Vyzerá to ako niekde v slume a nie v historickom centre Žiliny, mnoho našich hostí nás už na to upozornilo,“ uviedli zástupcovia Štátneho komorného orchestra Žilina v podnete adresovanom poslancom.


Aktuálne teda prebieha demontáž v dvoch častiach Starého trhu v Žiline, po ktorej by sa mesto chcelo pokúsiť odkúpiť pozemky. Mesto Žilina má aktuálne informácie o demontáži a odvoze starých hrdzavých predajných stolov, keďže situáciu priebežne monitoruje a aktívne komunikuje s prevádzkovateľkou tejto zrušenej časti trhoviska. V roku 2018 by chcelo mesto Žilina osloviť majiteľov týchto pozemkov a dohodnúť sa na ich odkúpení do vlastníctva mesta,“ spresnila hovorkyňa.

Zvyšnú časť trhoviska revitalizujú, mesto plánuje oddychovú zónu

Po odkúpení by mohlo mesto Žilina v priestoroch vybudovať oddychovú zónu. „V dlhodobých strategických dokumentoch má mesto záujem v tejto časti mestskej pamiatkovej rezervácie vybudovať oddychovú zónu – menší park  so zeleňou, lavičkami, stromami a fontánou. Takáto oddychová zóna v okolí tejto časti mesta chýba,“ doplnila Barbora Zigová.

Staré trhovisko sa z centra Žiliny nevytratí, práve naopak - zachovanú približne polovicu by mal majiteľ po dohode s mestom zmoderznizovať. „Po niekoľkých vzájomných rokovaniach došlo k dohode, že spoločnosť, ktorá ju prevádzkuje, zrealizuje v roku 2018 revitalizáciu svojej časti trhoviska, ktorej súčasťou bude rekonštrukcia spevnenej plochy pod predajnými stolmi a následná výmena predajných stolov za úplne nové, moderné a estetické so zaťahovacími strieškami, ktoré môžu byť v čase priaznivého počasia otvorené. V druhej etape dôjde aj k výmene starých predajných stánkov s kvetmi za nové a moderné,“ uzavrela hovorkyňa.0 zdieľaní

Dopravný servis
Lavobrezná
Jama na ceste
21:15
Lavobrezná
Jama na ceste
21:11
1. mája
Prekážka na ceste
19:08
Strečno
Jama na ceste
18:24
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina