17 január 2018 - 16:03

Opakované dymenie na Dubni pri Žiline bolo dôsledkom spaľovania zvyškov aj požiaru humna

Foto: Opakované dymenie na Dubni pri Žiline bolo dôsledkom spaľovania zvyškov aj požiaru humna

V priebehu uplynulého týždňa nás čitatelia upozorňovali na dym na kopci Dubeň a v jeho okolí, jav sa opakoval počas viacerých dní. Vo väčšine prípadov išlo o spaľovanie zvyškov po ťažbe, ktoré prebehlo pod odborným dozorom a bolo nahlásené aj tiesňovým linkám. V najbližších dňoch prebehne ďalšie spaľovanie, presný dátum závisí na počasí.

„Spaľovanie zvyškov po ťažbe prebiehalo na lesných pozemkoch v obhospodarovaní LESOV SR š.p. na LC Dubeň v dňoch 10.,11.,15. a 16. januára 2018. Tento výkon je pre nepriaznivé počasie, resp. snehovú prikrývku dočasne pozastavený, podľa priebehu počasia výkon bude ukončený za 1-2 dni,“ potvrdila Gabriela Valúchová z Odštepného závodu Žilina Lesov Slovenskej republiky. 


Jedno z dymení mal však na svedomí aj požiar humna, ku ktorému došlo v oblasti v noci z nedele na pondelok. „Horelo humno, v ktorom sa nachádzali ovce a navyše to bolo v blízkosti rodinných domov. Ovce sa našťastie zachránili a nikomu sa nič nestalo, aj vďaka tomu, že hasiči prišli rýchlo,“ uviedol čitateľ Michal.


Spaľovanie zvyškov po ťažbe je regulované zákonom a pre zaistenie bezpečnosti musí splniť dodávateľ prác niekoľko podmienok. Pred samotným spaľovaním oznamuje na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok. Taktiež každý začiatok spaľovania zvyškov po ťažbe v jednotlivých porastoch dodávateľ prekonzultuje s príslušnou lesnou správou.


„Každý takýto výkon je prevádzaný dodávateľom prác v pestovnej činnosti, ktorý si plní povinnosti v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a okrem iného vykonáva kontrolu spaľovacieho miesta a priľahlých priestorov v priebehu spaľovania a po jeho skončení na účely zistenia intenzity dohorievania, určuje dobu, počas ktorej sa po skončení spaľovania bude vykonávať ich kontrola,“ dodala Valúchová s tým, že všetky vyššie popísané náležitosti dodávateľ splnil.

 


0 zdieľaní

Dopravný servis
1. mája
Prekážka na ceste
19:08
Strečno
Jama na ceste
18:24
Strečno
Kolóna
18:15
Rajecká cesta
Prekážka na ceste
18:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina