11 január 2018 - 16:55

Bezplatnú dopravu v žilinskej MHD využíva viac ako 7400 žiakov a študentov

Foto: Bezplatnú dopravu v žilinskej MHD využíva viac ako 7400 žiakov a študentov

V závere uplynulého roka schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline odstránenie podmienky bezdlžnosti voči mestu pri využívaní bezplatnej hromadnej dopravy žiakov. Bezplatná doprava vstúpila do platnosti len minulý rok, preto sme zisťovali, koľko obyvateľov - žiakov a študentov s trvalým pobytom v Žiline, skutočne takúto možnosť využíva. Pri študentoch dopravný podnik stále overuje bezdlžnosť voči mestu.

„Od spustenia bezplatnej dopravy pre žiakov (1.2.2017) je zaregistrovaných 4 416 žiakov a v rámci bezplatnej dopravy pre študentov (1.9.2017) 3 048 študentov. Od nového roku pokračuje registrácia všetkých nových cestujúcich, ktorí majú nárok na tento typ dopravy,“ potvrdil riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.

V súvislosti s medializovanou témou odstránenia podmienky bezdlžnosti sme zisťovali aj to, či po prijatí uznesenia stúpol počet žiadostí o vybavenie čipovej karty za účelom zapísania bezplatnej dopravy. „Vzhľadom  k tomu, že od začiatku roka uplynul len veľmi malý čas, počty vybavených žiadostí budeme vyhodnocovať neskôr. Okrem cestujúcich, ktorí majú nárok na bezplatnú dopravu sú vybavovaní aj „bežní“ cestujúci,“ doplnil riaditeľ dopravného podniku.

Dopravný podnik zatiaľ nezaznamenáva problémy pre zvýšený záujem

Na pobočkách Dopravného podniku mesta Žiliny je možné vybavovať čipové karty na počkanie, podľa slov Barienčíka zatiaľ nezaznamenávajú problémy pri ich vybavovaní. A to aj napriek tomu, že práve začiatkom roka si platnosť nároku na čipovej karte obnovujú aj seniori nad 62 rokov, pre ktorých bola bezplatná doprava zavedená koncom roka 2015.

„V súčasnom období uplynula aj ročná periodicita, po ktorej sú opätovne vybavovaní cestujúci nad 62 rokov, z toho dôvodu môže dochádzať aj k nárazovejšej požiadavke cestujúcich na ich vybavenie, čo môže mierne predĺžiť čakaciu dobu. Avšak nezaznamenávame žiadne problémy  v tejto oblasti,“ doplnil Barienčík.

V prípade, že si neoznačíte kartu, bude vám zablokovaná

Cestujúci s nárokom na bezplatnú dopravu musia svoj nárok preukazovať revízorom dopravného podniku, pri každej jazde je potrebné kartu označiť. V opačnom prípade je revízor oprávnený kartu zablokovať a cestujúci si ju musí nechať odblokovať na predajnom mieste DPMŽ. Tento úkon je síce bezplatný, no do doby, kým tak nevykoná, nemôže využívať nárok na bezplatnú dopravu.

„Pri odblokovaní ČK sa neúčtuje žiadny poplatok. Takémuto cestujúcemu sa opätovne skontroluje jeho trvalé bydlisko a v prípade podmienky bezdlžnosti aj jeho bezdlžnosť. Ak cestujúci naďalej spĺňa podmienky, následne mu je karta odblokovaná. V prípade, že cestujúci cestuje so zablokovanou kartou, tento sa považuje za cestujúceho bez platného cestovného lístka,“ dodal Barienčík.
0 zdieľaní


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Kolóna
17:41
Strečno
Kolóna
17:38
Rajecká cesta
Kolóna
17:30
Strečno
Kolóna
17:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina