03 január 2018 - 16:21

Dopravný podnik mesta Žilina plánuje preferenciu vozidiel MHD, ušetrí čas aj peniaze

Foto: Dopravný podnik mesta Žilina plánuje preferenciu vozidiel MHD, ušetrí čas aj peniaze

Mesto Žilina zverejnilo koncom uplynulého roka verejnú súťaž na preferenciu vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina, cieľom ktorej je nájsť realizátora a dodávateľa komplexného systému pre naše mesto. Preferencia je jednou z priorít pre Dopravný podnik mesta Žilina, začiatok projektu by mohol byť už na jar tohto roka.

„Cieľom preferencie vozidiel MHD je predovšetkým zabezpečenie plynulého prejazdu vozidla MHD križovatkou, tzn. eliminovať prípady, kedy vozidlo krátko pred vstupom do križovatky dostane červený signál „Stoj!“,“ popisuje v cieľoch DPMŽ pre nadchádzajúce roky Ján Barienčík, konateľ a riaditeľ žilinského dopravného podniku.

Preferencia vozidiel so sebou prináša tri základné výhody:
1. skrátenie zdržania vozidla na križovatke v prípade, že vozidlo má meškanie
(skrátenie času prejazdu medzi zastávkami),
2. minimalizácia počtu rozjazdov tzn. zníženie spotreby nafty
(vozidlo prejde križovatku plynule bez zastavenia alebo brzdenia),
3. dlhší nástupný čas pre cestujúcich
(vozidlo čaká na zastávke dovtedy, pokiaľ palubný počítač nedá vodičovi pokyn na opustenie zastávky).

Systém by mal byť aplikovaný na svetelne riadených križovatkách, pre jeho funkčnosť bude nutné prepojiť informačný systém vozidiel s radičmi na svetelných križovatkách. Na miestach, kde to podmienky umožňujú, je najvhodnejším riešením vybudovať preferenciu pomocou vyhradených jazdných pruhov.

„Účelom je skrátenie jazdných časov a poskytnutia výhody cestujúcim verejnou osobnou dopravou pred individuálnou dopravou. Takéto jazdné pruhy je však možné budovať tam, kde to miestne podmienky dovoľujú najmä vzhľadom na šírkové usporiadanie komunikácií. Výhody plynúce z tohto projektu, časové úspory pre cestujúcich, sú nesporné pre celú MHD (trolejbusovú i autobusovú prevádzku), a teda pre všetkých cestujúcich,“ spresňuje Barienčík.

Detekcia bude prebiehať pomocou magnetometrov, preferencia zvýši atraktivitu hromadnej dopravy

Detekcia vozidiel hromadnej dopravy pre potreby preferencie by mala prebiehať prostredníctvom magnetometrov umiestnených priamo vo vozovke. Tie by mali byť doplnené o kamery, ktoré zaistia plynulosť cestnej premávky a rýchleho operatívneho riadenia. Celkovo by sa tento typ preferencie aj s použitím kamier na monitoring mal týkať deviatich svetelne riadených križovatiek.

V. Okružná – Hálkova
V. Okružná – Komenského
V. Okružná – Aupark
V. Okružná – V. Spanyola
V. Okružná – Predmestská
Komenského – Suvorovova
V.Spanyola – J.Fándlyho
Košická – SAD – TESCO
Košická – Nemocničná – Na Horevaží

Záujemca, ktorý by sa chcel o zákazku uchádzať, musí zložiť zábezpeku vo výške 80 000 eur, lehota na predkladanie ponúk uplynie 19. januára 2018. V rovnaký deň sa uskutoční aj otváranie ponúk. Od zavedenia preferencie si dopravný podnik sľubuje nárast atraktivity hromadnej dopravy v očiach cestujúcich v porovnaní s inými typmi dopravy, najmä indiviuálnou.

„Poskytnutie časovej výhody pre cestujúcich verejnou dopravou má zásadný vplyv na rozhodovanie o použití druhu dopravy a dáva verejnej doprave silný tromf pri boji s individuálnou dopravou. Ďalším nesporným prínosom je úspora pohonných hmôt a emisií u autobusov,“ uzatvára riaditeľ DPMŽ.0 zdieľaní


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Kolóna
17:41
Strečno
Kolóna
17:38
Rajecká cesta
Kolóna
17:30
Strečno
Kolóna
17:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina