02 január 2018 - 16:27

Za vianočnú obeť padol aj mladý stromček na žilinskom sídlisku Hliny, neznámy páchateľ ho zrúbal

Foto: Za vianočnú obeť padol aj mladý stromček na žilinskom sídlisku Hliny, neznámy páchateľ ho zrúbal

K uplynulým vianočným sviatkom patrí neodmysliteľne aj vianočný stromček, ktorý je súčasťou našich tradícií. Väčšina z nás si ho preto počas vianočného času zaobstará, či už umelý, alebo živý. V prípade druhej možnosti je najlepším riešením zakúpiť stromček u niektorého z predajcov, ktorí väčšinou dreviny pestujú v takzvaných škôlkach špeciálne pre tento účel.

Časť obyvateľov si vyberie stromček v niektorom z priľahlých lesov, niektorí však siahajú aj k extrémnemu riešeniu. Na takéto nás upozornil čitateľ, ktorý si všimol zrúbaný mladý stromček na sídlisku Hliny 8. Podľa jeho slov sa tam nachádzal niekoľko rokov a postupne s ostatnými dotváral mestskú zeleň, ktorej ochrana na sídliskách je pre obyvateľov aj mesto prioritou.


„Tesne pred vianocami takto neznámy buran doslova vyrúbal mladý stromček, ktorý si pravdepodobne umiestnil do svojej obývačky. Nerozumiem, ako môže mať z neho radosť on a jeho rodina ak vedia, že tým poškodili väčšinu obyvateľov sídliska a pre svoje krátkobodé potešenie neváhal surovo zarezať časť zelene. Tú tam mimochodom osadili iniciatívni obyvatelia sídliska, tak nech sa neznámemu darí,“ uviedol čitateľ, ktorý nás na vyrúbaný strom upozornil.

Výrub stromov je prísne regulovaný mestom, rozhodujú o ňom orgány ochrany prírody

Neznámy páchateľ svojim konaním neporušil len dobré mravy, oporu vo svojom konaní by nenašiel ani vo Všeobecnom záväznom nariadení č. 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina. To totiž spresňuje, že „každý zásah fyzickej či právnickej osoby do súčasného stavu zelene, najmä jej likvidácia – výrub sa povoľuje výlučne na základe rozhodnutí orgánov ochrany prírody…Pri výrube drevín pri bytových domoch musí byť k žiadosti o výrub doložený súhlas nadpolovičnej väčšiny obyvateľov bytového domu, resp. časti domu (vchodu), pri ktorom dreviny rastú.“

Výrub drevín sa všeobecne vykonáva v tomto období, to však nebude prípad mladého stromčeka, vedľa ktorého sa nachádzajú ďalšie. Zrezaný je totiž v približne dvoch tretinách jeho pôvodnej veľkosti.  

„Výrub drevín je možné vykonávať len v mimovegetačnom období, t.j. od 1.10.do 31.3. Počas vegetačného obdobia je možné vykonať výrub len v havarijných prípadoch, čo neplatí v prípade výrubu z dôvodu stavebnej činnosti,“ uvádza všeobecné záväzné nariadenie z roku 2010. Pre niekoľko dní až týždňov radosti tak prišli obyvatelia žilinského sídliska o stromček, ktorý bol súčasťou verejnej zelene.


0 zdieľaní


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Kolóna
17:41
Strečno
Kolóna
17:38
Rajecká cesta
Kolóna
17:30
Strečno
Kolóna
17:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina