11 december 2017 - 14:06

Architektonická súťaž na Areál športu Dubeň v Žiline pozná víťazov, pozrite si všetkých 9 návrhov

Foto: Architektonická súťaž na Areál športu Dubeň v Žiline pozná víťazov, pozrite si všetkých 9 návrhov
Foto: archinfo.sk

Počas septembra 2017 vyhlásilo mesto Žilina verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov s názvom „Areál športu Dubeň v Žiline“, ktorá nadväzuje na dlhodobé snahy súčasného vedenia o vybudovanie Areálu žilinského športu (skrátene AŽIŠ). Na území s rozlohou 20 hektárov by malo vyrásť prvotriedne športovisko, jeho podobu mal určiť práve víťaz súťaže.

Informáciu o vyhlásení výsledkov zverejnil špecializovaný architektonický portál archinfo.sk, víťazné návrhy sú nakoniec dva a každý z nich bude ocenený sumou 8-tisíc eur. Návrh A pochádza z idelne Ing. Arch. Pavla Mrázka (a spolupracovníkov, menovite Peter Mrázek, Ing. arch. Martina Pintérová, Ing. arch. Ondrej Miklánek ArtD., Pavol Mrázek) a návrh B od autorov Ing. arch. Jána Gustiňáka, Ing. Miroslava Kováčika a Ing. Pavla Ladňáka.

Prvý víťazný návrh ponúkol severnú bránu ako symbol Žiliny

Jednou z hlavných výziev pre prihlásené návrhy, ktorých prišlo spolu deväť, bolo nepochybne vyriešenie dopravnej situácie. Na prvom návrhu ocenila porota dôsledné rešpektovanie východísk územného plánu mesta a lokalitného programu súťaže. Návrh má podľa názoru poroty najlepšie spracovanú problematiku dopravy a dopravnej obsluhy, dva rondle eliminujú protismerné kríženia obslužných vjazdov a výjazdov.

Zaujímavosťou návrhu A je oblúkový symbol - Severná brána. „Symbol je vnímaný z diaľkových pohľadov čím sa stane súčasťou severnej panorámy mesta. Idea spočíva v spojení rôznorodého. Severná brána dáva Areálu športu Dubeň, jedinečnosť a identitu. Pracovný názov je Severná brána nakoľko Žilina je hlavným vstupným mestom zo severu Európy do
Slovenska. Severná brána v spokjení s hlavnými objektami symbolizuje trojvŕšie, symbol Slovenska,“
uviedli autori v sprievodnej správe.


V tomto návrhu nechýba krytá plaváreň, ktorá obsahuje dva bazény 50 a 25 m, skokanskú vežu 10 m a detské bazény. Ťažiskom areálu by bol v prípade realizácie tohto návrhu otvorený priestor s trávnatym povrchom o výmere cca 5 000 m2, určený na neformálne aktivity, voľný čas, neformálny šport a programové aktivity ako sú megakoncerty, trhy, prezentácie, športové súťaže pod otvoreným nebom a podobne.

Druhý víťazný návrh využíva riečne balvany

V prípade druhého návrhu stavil autorský kolektív na riečne balvany. „Navrhovaná hmotová kompozícia metaforicky predstavuje transformovane „riečne balvany“ na brehu Váhu, prirodzene prepojené dynamickými líniami vrstevníc a zelene v mäkkej harmónii so stále prítomným prúdiacim Váhom,“ uviedli autori v dôvodovej správe.

Porota vyzdvihla poukázanie návrhu na mäkkosť línií v danom prostredí biokoridoru rieky. Vložená terénna zelená vlna umožnila autorom zapustiť spojku Dolnej (cesta na Terchovú) s mestským okruhom tunelovým spôsobom. Slabšou stránkou návrhu je absencia ústredného nástupného priestoru. Poloha hlavnej tribúny na ľahkoatletickom štadióne je koncipovaná s ohľadom na svah Dubeň a s ponukou výhľadu na mesto, súčasne je to ale nepriaznivá poloha z hľadiska oslnenia divákov.


Návrh takisto využíva ústredný spoločenský priestor, sústredený na nábrežie Váhu s využitým panoramatického vizuálneho kontaktu s riekou a mestskou štruktúrou. Takýto priestor by mal slúžiť na podujatia aj voľnočasové aktivity, či ako oddychová zóna. V návrhu nechýba ani velodróm a lodenica s diváckymi galériami.

„Hranice ústredného priestoru tvoria budovy športovísk a pôvodná brehová zeleň, ktorá bude doplnená o nové plochy. Vnútorné funkčné plochy navrhovanej občianskej vybavenosti sú zapojené do verejného priestoru orientáciou vstupov a umiestnením pochôdzných terás a vegetačných striech v jednotlivých terasových úrovniach, sprístupnených rampami, čo umožňuje bezprostredný vizuálny kontakt s riekou a existujúcou mestskou štruktúrou z každého funkčného podlažia budov,“ doplnili autori.

V dvojkolovom hodnotení nakoniec porota podľa archinfo.sk ocenila aj ostatné súťažné návrhy sumou 300 eur s tým, že do súťaže priniesli čiastkové námety a návrhy. Galériu návrhov si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  17 fotiek v albume0 zdieľaní


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Kolóna
17:41
Strečno
Kolóna
17:38
Rajecká cesta
Kolóna
17:30
Strečno
Kolóna
17:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina