Dnes najčítanejšie
Bohumil pokosí ručne každé ráno jednu nebezpečnú križovatku v Žiline

22 november 2017 - 14:51

Na Bôriku majú problém so separovaním, nádoby na triedený odpad im zrušili pre vysoký obsah smetí

Časť obyvateľov v žilinskej mestskej časti Bôrik, ktorí chcú separovať, sa pravidelne stretávajú problémom preplnených kontajnerov, ktoré sú určené na triedený zber. „Opakovane sa mi stáva, že keď chcem vyniesť separovaný odpad z domu tak musím navštíviť niekoľko stojísk kontajnerov. Stojisko kontajnerov na križovatke Bôrickej cesty a Tulipánovej ulice mesto tento rok zrušilo a odvtedy sa situácia zo separovaným zberom ešte zhoršila,“ informoval čitateľ Peter, ktorý na Bôriku v Žiline býva.

Práve zrušené stojisko môže ľudí od separovania odradiť, keďže ďalšie nádoby na triedený zber sa nachádzajú ďaleko. „Napríklad pred dvomi týždňami som chcel vysypať plasty. Najskôr som navštívil stojisko kontajnerov na Koceľovej ulici, keďže kontajner na plasty bol plný, išiel som na ulicu Jána Kovalíka a aj tam bol kontajner na plasty beznádejne plný. Nakoniec som plasty vysypal až na tretí pokus na stojisku kontajnerov na Ceste k Paľovej Búde,“ dodáva Peter.


Zrušenie stojísk potvrdil aj hovorca mesta, dôvodom bol aj, paradoxne, vysoký podiel bežného odpadu v nádobach na separovanie. O ich odvezenie žiadala časť iných obyvateľov. „Nádoby na triedený odpad z uvedeného stojiska boli odvezené na základe podnetov obyvateľov a vysokého podielu zmesového odpadu v nádobách určených na triedený odpad, ako aj neustáleho ukladania rôzneho odpadu k nádobám,“ uviedol hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.

Riešením by mohol byť vrecový zber, ktorý pilotne testovalo mesto Žilina v Závodí

Jedným z riešení, ktoré navrhuje čitateľ Peter, by mohol byť vrecový zber triedených odpadov. „Existuje viacero riešení vzniknutej situácie. Začal by som obnovením stojiska kontajnerov na križovatke Bôrická cesta a Tulipánová ulica pod SOŠ stavebnou. Určite by som zvýšil intenzitu vývozu triedeného odpadu. Ďalšou možnosťou je zavedenie vrecového zberu triedených odpadov,“ spresňuje obyvateľ Bôrika, ktorý dodáva, že súčasný stav môže robiť problémy pri separovaní najmä starším.

To, že mesto Žilina uvažuje podobným spôsobom a plánuje v lokalite vrecový zber, potvrdil aj hovorca: „Zberné nádoby na triedený zber sa v tejto lokalite nachádzajú na Svätoplukovej ulici: papier, plast, sklo, v strede Tulipánovej ulice (nad škôlkou): papier, plast, sklo a na Ceste k Paľovej búde č. 8713/15: papier, plast, sklo. V tejto časti mesta uvažujeme so zavedením vrecového triedeného zberu, súhlas na to musí dať naša zmluvná organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá systém triedeného zberu financuje. Stretnutie je naplánovaná na budúci týždeň.“

Mesto Žilina sa v roku 2011 uchádzalo o finančné prostriekdy z Operačného programu životné prostredie v rámci projektu „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“, ktorý však nakoniec nebol schválený. Napriek tomu ho mesto realizuje po menších etapách z iných zdrojov, najmä z Environmentálneho fondu.

0 reakcií


Dopravný servis
Nemocničná
Práca na ceste
02:40
Nemocničná
Práca na ceste
22:00
Cesta I/64
Prekážka na ceste
21:13
Košická
Práca na ceste
20:42
Strečno
Kolóna
20:24
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia