Dnes najčítanejšie
Polícia vyzýva vodičov k opatrnosti: Na cestách sa tvorí poľadovica, v Žiline evidujú viaceré nehody

17 november 2017 - 15:08

ŽSR plánujú v rámci modernizácie prepojiť Ľavobrežnú s ul. 1. mája a predĺžiť podchod až po Uhoľnú

Na stránke enviroportal.sk bola zverejnená nová projektová dokumentácia, v zmysle ktorej majú ŽSR v pláne dostavbu zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a výstavbu nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina. Podklady boli zverejnené 14. novembra 2017 a sú v nich vyobrazené všetky zmeny oproti pôvodnej dokumentácií. 

K najvýznamnejším zmenám patria:

  • nové cestné mimoúrovňové prepojenie ul. 1. mája s ul. Uhoľná a následne s cestou I/60 - nový cestný nadjazd namiesto plánovaného podjazdu
  • nová cestná infraštruktúra súvisiaca s novým mimoúrovňovým prepojením ul. 1 mája - Uhoľná - Ľavobrežná,
  • predĺženie existujúceho podchodu pre peších z ul. Národná až za ul. Uhoľná - namiesto pôvodného predĺženia po ul. Uhoľná
  • rekonštrukcia železničného mosta cez rieku Váh vrátane doplnenia novej lávky pre chodcov a cyklistov
  • vybudovanie parkoviska pri žel. zastávke Nová Žilina resp. Žilina odbočka
  • rekonštrukcia priestorov WC jestvujúcej staničnej budovy a prístavba budovy riadenia dopravy
  • rekonštrukcia jestvujúcej trakčnej napájacej stanice - namiesto vybudovania novej trakčnej napájacej stanice
  • zmeny v návrhoch protihlukových stien

Oproti pôvodnému projektu sa v novom nachádza viacero zmien. Medzi hlavné patrí prepojenie ulice Ľavobrežná s ulicou 1. mája v centre mesta. Pôvodne sa plánovalo, že toto napojenie bude realizované formou podjazdu, v zmysle nového projektu sa už počíta s nadjazdom. Podchod pre peších začínajúci na Národnej ulici mal pôvodne končiť na ulici Uhoľná, pri štadióne, po novom by sa mal predĺžiť až za túto ulicu.

V rámci zmien možno vidieť aj ďalšiu novinku, a to, že na križovatke Kysuckej a Ľavobrežnej ulice pribudne kruhový objazd. Na Kysuckej tiež bude zrekonštruovaný železničný most - viadukt.

Celú dokumentáciu si môžete prezrieť na nasledujúcich odkazoch:

https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/266610
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/266609

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

152 zdieľaní
Zdroj: enviroportal.sk

Dopravný servis
Považský Chlmec
Stacionárny radar
19:11
Estakáda
Iné nebezpečenstvo
18:55
Košická
Jama na ceste
18:23
Strečno
Prekážka na ceste
16:44
Estakáda
Dopravná nehoda
15:40
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia