14 november 2017 - 16:47

Vláda začne hľadať prevádzkovatela terminálu pri Vodnom diele v Žiline, zmluvu plánuje na 30 rokov

Foto: Vláda začne hľadať prevádzkovatela terminálu pri Vodnom diele v Žiline, zmluvu plánuje na 30 rokov

Napriek tomu, že kolaudačné rozhodnutie v prípade stavby terminálu intermodálnej prepravy Žilina (TIP ZA), ktorý sa nachádza pri Vodnom diele v katastrálnom území Tepličky nad Váhom, nadobudlo právoplatnosť pred viac ako dvoma rokmi dňa 07.09.2015, stavba nie je doteraz využívaná. V uplynulých dňoch nás čitateľ upozornil na to, že prekladisko bolo v krátkej prevádzke, počas ktorej sa hýbalo jedno z jeho ramien.

„Všimol som si počas prechádzky, že na termináli sa niečo hýbalo, boli tam dokonca aj kontajnery. Žeby sa to konečne začínalo využívať?“ pýta čitateľ Milan, ktorý nám zaslal aj fotografie. Na nich je možné vidieť rozdielne vzdialenosti jednotlivých ramien aj kontajnery. Už zajtra bude vláda Slovenskej republiky rokovať o návrhu projektu „Výber prevádzkovateľa terminálu intermodálnej prepravy Žilina (TIP ZA)“, ktorý predkladá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.


Výberom prevádzkovateľa TIP ZA boli poverené Železnice Slovenskej republiky, ktoré sú správcom majetku Slovenskej republiky. Terminál, v ktorom dochádza k prekládke intermodálnych prepravných jednotiek medzi dopravnými prostriedkami (z vagónov do kamiónov), stál v prvej etape 25 808 640,36 €, z toho finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ boli 13 295 742,50 €.

Terminál bude prevádzkovať nezávislý koncesionár, zároveň dostavia druhú etapu

Vzhľadom na to, že terminál je súčasťou medzinárodného nákladného koridoru (RFC 5) Baltic-Adriatic Corridor, je jedným z cieľov zvýšenie objemov kontinentálnej kombinovanej dopravy prepravovanej po železničnej infraštruktúre. Pripomenieme, že terminál nebol využívaný, keďže jeden z dopravcov napadol výsledky verejného obstarávania. Práve tomuto sa snaži rezort zabrániť tým, že terminál bude verejne dostupný a jeho prevádzkovateľom nebude spoločnosť, ktorá by ho zároveň využívala.

„Prevádzka terminálu bude zabezpečená formou koncesnej zmluvy na obdobie 30 rokov so subjektom vybraným na základe nediskriminačnej a transparentnej verejnej súťaže. V záujme zabezpečenia nediskriminačného prístupu k terminálom a vyhnutia sa konfliktu záujmov medzi vybraným prevádzkovateľom terminálu a dopravnými podnikmi nemôže byť prevádzkovateľom terminálu dopravný podnik, ktorý by ho zároveň využíval, aby nekonkuroval dopravným podnikom a prevádzkovateľom kombinovanej dopravy, ktorí budú terminál využívať ako zákazníci. Ak vybraný prevádzkovateľ nesplní podmienky stanovené koncesnou zmluvou, štát môže túto koncesiu zrušiť a vypísať novú verejnú súťaž,“ uvádza predkladaný návrh.

Ceny budú podľa návrhu regulované, koncesionár bude realizovať aj druhú etapu výstavby. V marci sa niekoľko spoločností zo Slovenska, Slovinska, Českej republiky či Nemecka zúčastnili na obhliadkach v dvoch termínoch, ďalšie by mohli služby využívať po spustení.
0 zdieľaní


Dopravný servis
Strečno
Prekážka na ceste
22:12
Košická
Prekážka na ceste
20:25
Na Horevaží
Práca na ceste
20:15
Hlavná, Bytčica
Policajná hliadka
20:09
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina