Dnes najčítanejšie
Žilinský kraj naďalej prvý v počte pozitívnych prípadov, medzi hospitalizovanými je 83% neočkovaných
COVID-19 vývoj situácie v kraji

16 október 2017 - 11:25

Žilinské CVČ malo preplatiť 1 800 eur za turnaj, ktorého údajní účastníci o ničom nevedeli

Hlavný kontrolór mesta Žilina Peter Miko predkladá do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline súhrnnú správu o výsledkoch kontrol, ktorá popisuje tri ukončené kontroly od predloženia predchádzajúcej správy. Jedným z kontrolovaných subjektov bolo aj Centrum voľného času na Kuzmányho ulici v Žiline, kontrolované obdobie zahŕňalo rok 2016 a kontrolórka sa zamerala na nakladanie s majetkom, hospodárenie s finančnými prostriedkami a správnosti zaradenia a odmeňovania zamestnancov.

V správe konštatovala kontrola viacero pochybení, jedným z nich malo byť aj preplatenie faktúry v celkovej výške 1800 eur za medzinárodný turnaj Tiger Cup 2016, ktorý sa konal v rozmedzí 19.8.2016 až 21.8.2016. Turnaja sa malo zúčastniť niekoľko prípraviek.

Podľa rozlosovania tímov, priloženého k dokumentácii spolu so správou o priebehu a výsledkoch podujatia, sa turnaja zúčastnili FK Polom Raková, FK P. Bystrica, OŠK Rosina, Attack Vrútky, FC Hovězí, Mladosť Kostor, TJ Drážkovce, Formát Martin, MFK Dubnica, FK Belá, CVČ Žilina čierny, CVČ Žilina, biely, MŠK Kys. Nové Mesto a ďalší. Kontrolór ďalej konštatoval, že z faktúry ani iného účtovného záznamu nebolo možné určiť miesto konania medzinárodného turnaja.

Väčšina družstiev sa turnaja nezúčastnila, zástupcovia CVČ poskytli dokumentáciu s ďalšími klubmi

Predmetom fakturácie bol prenájom športových potrieb a plôch, zakúpenie cien a občerstvenia. Keďže kontrolórka Eva Hellová zistila nejasnosť v tom, aké predmety mali byť zakúpené či aké športoviská prenajaté, požiadala poskytovateľa služieb, ktorému bola faktúra preplatená, o poskytnutie stanoviska. Ten však nezareagoval, následne poskytli zástupcovia kontrolovaného subjektu ďalšie podklady - dva nevyplnené diplomy, jeden nevyplnený preberací protokol ocenenia a súpisku ďalších šiestich mužstiev, ktoré sa mali turnaja zúčastniť.

Práve preto kontrolóri požiadali o stanovisko tímy, ktoré sa mali turnaja zúčastniť podľa prvotného rozlosovania tímov. „Ďalšie doklady ktoré oprávnená osoba predložila boli úplne iné, ako boli priložené pri faktúre, pričom sa tiež jednalo sa o úplne iné družstvá, ktoré sa podujatia mali zúčastniť, ako boli pôvodne priložené pri faktúre. Podľa písomného stanoviska jednotlivých účastníkov oprávnená osoba uvádza, že päť mužstiev sa futbalového turnaja nezúčastnilo a jedno stanovisko bolo také, že OŠK prípravka Rosina sa futbalového turnaja zúčastnili,“ spresňujú výsledky kontroly.

Súper sa nezúčastnil, napriek tomu OŠK Rosina potvrdil, že vyhrali

Následne požiadal kontrolór o stanovisko aj ďalšie kluby, pre zabezpečenie objektívneho stanoviska najmä tie mimo Žiliny a dva z Českej republiky. Oba sa však turnaja nezúčastnili. „Manažér futbalového klubu TJ Sokol Hovězí uviedol, že sa medzinárodného turnaja Tiger Cup nezúčastnili a nemá vedomosť o tom, že by existovalo družstvo FC Hovězí. Druhé stanovisko do FC Baník Ostrava bolo tiež negatívne a v stanovisku uviedli, že sa takéhoto turnaja nezúčastnili,“ popisuje správa.

Kuriózny je aj fakt, že neúčasť svojho mládežníckeho tímu potvrdil aj klub ATTACK Vrútky, pričom klub OŠK Rosina vo svojom stanovisku potvrdil, že na turnaji tohto súpera zdolal. „K celej veci oprávnená osoba uvádza, že napr. OŠK Rosina, ktorá potvrdila, že sa futbalového turnaja zúčastnila hrala so svojim súperom ATTACK Vrútky, kde vyhrala Rosina 2:1, pričom podľa stanoviska ATTACK Vrútky sa podujatia nezúčastnili. Na základe týchto skutočností oprávnená osoba aj v tomto prípade uvádza, že povinná osoba uhradila faktúru aj na základe toho, že aj v tomto prípade bolo možné sa domnievať, že povinná osoba uhradila fiktívnu faktúru,“ uzavreli kontrolóri v správe.


Dopravný servis
Košická
Práca na ceste
18:55
Strečno
Jama na ceste
18:54
Košická
Práca na ceste
17:30
Na Horevaží
Kolóna
17:12
Oškerda
Kolóna
17:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia