Dnes najčítanejšie
Na železničnom priecestí v Martine došlo k tragickej nehode, prechádzajúci vlak zachytil malé dieťa

10 október 2017 - 00:13

Obyvatelia obce Rosina sa dočkali rekonštrukcie starej prepadnutej cesty a výstavby chodníka

Nielen obyvatelia, ale aj mnohí vodiči, ktorí jazdia cez obec Rosina, sa pred niekoľkými týždňami potešili informácii, že miestna cesta prejde rekonštrukciou. Vedenie obce totiž podpísalo 11. septembra 2017 zmluvu o dielo “Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Rosina”.

V rámci projektu tak bude obnovený asfaltový povrch vozovky na miestnej komunikácii ulice Dolná Rosinská, od križovatky s ulicou Malá voda, až po napojenie na ulicu Do majera. Celková cena prác je stanovená podľa podpísanej zmluvy na sumu 586 984,34 eur bez DPH. Z tejto ceny bude 50% uhradených do 14 dní od prevzatia dokončeného diela a zvyšných 50% bude zhotoviteľovi zaplatených v 40 mesačných splátkach, vo výške 8 804,76 €. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Cesty Nitra a.s.

Obec Rosina už informovala obyvateľov, že v súvislosti s prebiehajúcou opravou komunikácií sa od 19. septembra začalo frézovanie miestnej komunikácie ulice Dolná Rosinská.

„Z tohto dôvodu vyzývame občanov, aby v tomto úseku neparkovali motorové vozidlá a neblokovali miestnu komunikáciu. Zároveň upozorňujeme a žiadame, aby ste dbali o zvýšenú pozornosť a opatrnosť v časti, kde sa budú uskutočňovať stavebné práce. Obec Rosina vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej lokality, ohľaduplnosť majiteľov motorových vozidiel a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, čím sa urýchli priebeh prác,“ píše sa na internetovej stránke obce.


Na ulici Dolná Rosinská sa aktívne pracuje každý deň. Práce napredujú rýchlym tempom, niektoré časti ulice už majú prvú vrstvu nového asfaltového povrchu. V zmysle projektu sa navrhuje miestna komunikácia upraviť a zjednotiť na šírku 6 metrov. Cesta má v súčasnosti rôznorodú šírku od 7 do 9 metrov. Na úkor širšej vozovky sa teda čiastočne vybuduje jednostranný chodník a prebytočná časť cesty sa odstráni. Chodník bude od cesty oddelený 7-centimetrovým obrubníkom.

V mieste vjazdov do rodinných domov a nehnuteľností sa vybudujú prispôsobené vjazdy na šírku chodníka. V pláne je aj úprava jestvujúcich odvodňovacích žľabov a napojení zvodov dažďovej vody od rodinných domov.

Zúženie cesty by pre vodičov nemalo predstavovať problém, nakoľko bola v obci vymedzená zóna s obmedzenou rýchlosťou na 40 kilometrov za hodinu. Navyše, tranzitná doprava smeruje po uliciach Malá voda a Družinská, preto je v tejto časti obce pokojnejšia dopravná situácia. Oprava povrchu tejto cesty bola potrebná, jej stav totiž nebol najlepší. Viaceré kanalizačné poklopy boli prepadnuté a na ceste sa nachádzali okrem jám aj nevhodne zaasfaltované výkopy.

Podobná situácia je aj na frekventovanej hlavnej ceste, po ktorej sa presúvajú stovky áut denne medzi obcou Višňové a mestom Žilina. Aj táto cesta by v niektorých úsekoch potrebovala opravu.

178 zdieľaní

Dopravný servis
Teplička nad Váhom
Dopravná nehoda
06:10
Strečno
Práca na ceste
05:42
Strečno
Práca na ceste
02:29
Strečno
Zver pri ceste
01:53
Strečno
Kolóna
23:00
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia