12 september 2017 - 13:54

Na Žilinskej univerzite štartuje 2. ročník STENGL IT Akademie, zdokonalí IT špecialistov v nemčine

Foto: Na Žilinskej univerzite štartuje 2. ročník STENGL IT Akademie, zdokonalí IT špecialistov v nemčine

Jedinečný projekt s názvom STENGL IT Akademia prichádza vo svojom druhom ročníku do Žiliny, kde ho povedie uznávaný Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity. Premiérový ročník sa konal v Bratislave a získal prestížne ocenenie PROKOP 2016. Kurz, ktorý je pre úspešných uchádzačov bezplatný, organizuje IT firma stengl a.s., jeho ambasádorkou sa stala Adela Vinczeová Banášová.

Tá sa sama presvedčila o tom, že nemecký jazyk môže pomôcť k osobnostnému aj profesnému rozvoju. „Nemčina mi je blízka odmalička, v našej rodine bola vždy druhou rečou. Vďaka nemčine som objavila užasné knihy, otvorili sa mi životné obzory, určite ma posunula aj kariérne. Takže aj vďaka nemčine som tam, kde som,“ vysvetľuje moderátorka fakt, prečo pred rokom súhlasila stať sa tvárou STENGL IT Akademie.Spoločnosť stengl za sa 18 rokov existencie úspešne etablovala na Slovensku aj zahraničí. Ako dodávateľ špecifických softvérových riešení, odborných kapacít, strategického a eurofondového poradenstva, získali dôveru mnohých renomovaných klientov a štátnych organizácií. Medzi nich patria aj giganti ako Lufthansa, Merck, Siemens, Bosch či Ericsson.

Spoločnosť aj na vlastnej skúsenosti vníma nevyužitý́ potenciál na nemeckéhy hovoriacich trhov. „Živíme sa informatikou viac než 18 rokov. Na trhu sme sa presadili aj tým, že sme skombinovali technologickú́ znalosť so znalosťou nemčiny. Sme presvedčení, že nielen pre nás a pre našu firmu, ale pre celý slovenský IKT trh by bolo obrovskou devízou, keby naši ITčkári mali vyššiu znalosť nemeckého jazyka. Žijeme v stredoeurópskom priestore, nemecký trh je obrovský, nemecké́ firmy prichádzajú́ k nám,“ spresnil Andrej Petrovaj, výkonný́ riaditeľ spoločnosti stengl a. s.

Dopyt po zamestnancoch s nemčinou silnie, kurz v Žiline získa zadarmo 15 záujemcov

Nemecké́ firmy, pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií, pociťujú výrazný nedostatok pracovných síl - ide až o 60 % opýtaných spoločností. Nemecké, rakúske, či švajčiarske firmy z rôznych oblastí otvorili po vstupe do Európskej únie na Slovensku svoje pobočky schopné zamestnať tisíce ľudí. Na trhu práce tak prirodzene vznikol dopyt po pracovných kapacitách s podmienkou ovládania nemčiny.

Dnes už nemusí angličtina stačiť, jazyková kompetentnosť sa tým stala dôležitým a niekedy až určujúcim faktorom v pracovnom procese. „Angličtina IKT špecialistovi u nás nezabezpečuje okamžité́ uplatnenie. Je potrebná znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1 a vyššie. Bežná́ komunikácia, projektová reč a základy IT,“ doplňuje Andrej Petrovaj. Práve vďaka kurzu STENGL IT Akademie na Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline získa jazykové vzdelanie zadarmo 15 záujemcov.Kvalitu kurzov potvrdzuje aj fakt, že do 1. ročníka v Bratislave sa ich prihlásilo vyše 200, do najužšieho výberu sa dostali úspešne dvanásti v 3-kolovom výbere. Výučba na úrovni B1 začína v priestoroch UNIZA v centre Žiliny 9. 10. 2017 a končí v januári 2018.

Čo treba pre účasť na kurze urobiť?
1. Vyplniť IT dotazník na stránke www.stenglakademie.sk.
2. Absolvovať online test nemčiny priamo od ÚCV UNIZA.
3. Absolvovať ústny pohovor.

CSR projektu STENGL IT Akademie – www.stenglakademie.sk, predchádzal prieskum v rámci hodinovej výučby anglického a nemeckého jazyka. Len jedna z deviatich opýtaných fakúlt technického zamerania v SR umožňuje vybrať si nemecký jazyk ako povinne voliteľný́. V školskom roku 2015/2016 bolo napríklad na Fakulte hospodárskej informatiky EUBA 257 vyučovacích hodín angličtiny a 31 hodín nemčiny, čo je nepomer 8:1.

Aktivity STENGL IT Akademie víta aj akademická obec, o posilnení výučby jazykov treba diskutovať

„Sme veľmi potešení, že môžeme byť tento rok partnerom významného projektu ako je STENGL IT Akademie. Spoločným úsilím môžeme posilniť nemčinu na školách, nakoľko môže v budúcnosti napomôcť absolventom s technickým zameraním nájsť si vhodné zamestnanie na súčasnom trhu práce,“ hovorí doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD., prorektor pre vzdelávanie UNIZA.

Dopĺňa ho Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD, riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA dodáva: „Projekt je výborným spojením univerzitného prostredia a praxe. Nielenže rozširuje obzory, ale prináša aj nové témy a zážitkové metódy. Nesie v sebe odkaz, že učenie sa nemeckého jazyka je aj v našom regióne nevyhnutnosťou.“

Otvorenie celospoločenskej debaty o posilnení výučby nemčiny vitá učiteľská obec všeobecne. Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov EUBA: „Mladí ľudia si často neuvedomujú́ dôležitosť a prínos jazykových znalostí pre ich budúci profesionálny aj kvalitný́ denný́ život. Preto je namieste, až povinnosťou usmerňovať ich.“


0 zdieľaní

Dopravný servis

Strečno
Policajná hliadka
15:38
Priemyselná
Kolóna
15:20
Strečno
Policajná hliadka
15:18
Rajecká cesta
Kolóna
15:17
Zobraziť aktuálne hlásenia

Program kina