16 august 2017 - 14:26

Cyklisti a chodci budú môcť využiť novú lávku v Tepličke nad Váhom už v októbri

Foto: Cyklisti a chodci budú môcť využiť novú lávku v Tepličke nad Váhom už v októbri

Uplynulú nedeľu prebehla v Tepličke nad Váhom uzávierka cesty II/583, dôvodom bolo pokračovanie výstavby lávky pre chodcov a cyklistov vedúcej ponad frekventovanú cestu. Lávku za viac ako pol milióna eur stavia spoločnosť STABIL, a.s. a dokončená by mala byť koncom septembra. Pôvodný termín ukončenia výstavby bol stanovený na jún, pre zmenu projektovej dokumentácie sa však výstavba predĺžila.

Cyklisti tak budú môcť využívať lávku od októbra tohto roku. „Termín ukončenia realizácie lávky v zmysle dodatku č. 1 k zmluve o dielo je do 30.09.2017, celková predpokladaná cena na výstavbu je 523.102,30 eur,“ spresnila Stela Ištvánfyová zo spoločnosti Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, ktorá je investorom výstabvy.

Zisťovali sme aj to, či budú na lávke vyznačené a oddelené časti zvlášť pre peších a pre cyklistov, podľa zistených informácií bude spoločná plocha slúžiť všetkým užívateľom. „Na začiatku a konci nájazdov na lávku bude osadená dopravná značka C12 a C18 a vyznačení užívatelia budú chodci a cyklisti,“ potvrdila Ištvánfyová s tým, že oddelenie častí na lávke nebude.

Meškanie oproti pôvodnému termínu dokončenia spôsobila potreba meniť projektovú dokumentáciu, zároveň bolo potrebné realizovať viac prác oproti pôvodnému zámeru. „Počas vytýčenia existujúcich sietí vznikla potreba vypracovania zmeny projektovej dokumentácie a realizácie naviac prác k pôvodnému rozsahu predmetu zmluvy, a tým sa  predĺžil termín realizácie lávky,“ uzavrela vedúca kancelárie generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby.  6 fotiek v albume0 zdieľaní

Dopravný servis

Terchová
Stacionárny radar
11:00
Zádubnie
Policajná hliadka
10:33
Strečno
Kolóna
10:00
Mojšova Lúčka
Kolóna
09:56
Zobraziť aktuálne hlásenia