Dnes najčítanejšie
Rezidenčný projekt RETRO prináša nové byty do centra Žiliny

17 marec 2017 - 15:00

Obnovy vestibulu železničnej stanice Žilina sa dočkáme najskôr v roku 2021

Foto: Obnovy vestibulu železničnej stanice Žilina sa dočkáme najskôr v roku 2021

Revitalizácie výpravnej budovy železničnej stanice Žilina (ŽST Žilina), v rámci ktorej dôjde aj k obnove vestibulu žilinskej stanice, sa dočkáme najskôr v roku 2021. Budova, v ktorej čaká väčšina cestujúcich na odchod alebo príchod vlakov, totiž nespadá pod projekt modernizácie železničnej trate „uzla Žilina“. Ten by mal začať na budúci rok v lete.

V rámci neho nie je plánovaná revitalizácia staničnej budovy, keďže z pohľadu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) ide o dve rôzne stavby. „Revitalizácia ŽST Žilina sa bude realizovať až po ukončení modernizácie. Modernizácia začne 08/2018 s lehotou výstavby cca 30-36 mesiacov a teda ukončená bude cca v r. 2021,“ uviedla Ivana Kapráliková z Odboru komunikácie Generálneho riaditeľsva ŽSR.

Celková suma na revitalizáciu zatiaľ nie je známa, vyplynie až z obchodnej súťaže


Verejnú obchodnú súťaž bude teda možné vyhlásiť až v roku 2021, najskôr približne 6 mesiacov pred ukončením modernizácie. Z výsledkov súťaže bude zrejmé aj to, aká bude celková výška investície a koľko revitalizácia potrvá. „Až z výsledkov súťaže bude možné stanoviť ďalšie parametre revitalizačnej zmluvy – najmä celková výška investície, lehota výstavby a iné,“ spresnila Kapráliková.Čiastkových úprav a zvýšenia komfortu sa však Žilinčania dočkajú už po skončení projektu modernizácie. V jeho závere vykoná zhotoviteľ vegetačné úpravy, konkrétne sa zatrávnia svahy nových zemných telies koľají a cestných komunikácií a územie v majetku investora, v ktorom dôjde k odstráneniu existujúcej infraštruktúry.

V rámci modernizácie budú všetky nástupiská vybudované v zmysle štandardov pre modernizované trate, teda s výškou nástupnej hrany 550 mm nad úrovňou temena koľajníc. V osobnej stanici Žilina budú 3 ostrovné nástupištia a 1 krajné pri priebežných dopravných koľajach prekryté s bezbariérovým prístupom osôb s obmedzenou mobilitou. Okrem toho pribudne v susedstve ŽST Žilina aj nové pracovisko určené pre riadenie dopravy.146 zdieľaní

Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Policajná hliadka
05:56
Budatínska Lehota
Kolóna
05:54
Strečno
Zver pri ceste
04:41
Bytčica
Uzavretá cesta
03:12
Mojšova Lúčka
Policajná hliadka
00:24
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina