Dnes najčítanejšie
Lidl sa myšlienky vybudovania predajne na Solinkách nevzdal, poslanci v Žiline budú hlasovať o hlasovaní
COVID-19 vývoj situácie v kraji

08 august 2016 - 13:32

Po 15 rokoch sa dočkali jasle na Veľkej Okružnej výraznej rekonštrukcie

Dnes slávnostne primátor Igor Choma otvoril zrekonštruované Detské jasle Veľká Okružná. Vykonané práce boli zamerané na sociálne zariadenia, výmenu podláh, elektrickej inštalácie, omietok a vykurovacích telies. Je to prvá väčšia rekonštrukcia od roku 1991, kedy prešli jasle pod správu mesta Žilina. Detské jasle majú k dispozícii voľné miesta.

Počas letných prázdnin prešli Detské jasle Veľká Okružná rekonštrukciou. Stavebné úpravy zahŕňali obnovu hygienických zariadení (umyvární a toaliet) vo všetkých troch triedach objektu, výmena všetkých vykurovacích telies, dverí, zárubní, osekanie omietky a následné aplikácie nových, výmena podláh a elektro inštalácie. Rekonštrukciu financovalo mesto Žilina a Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Cena prác bola vo výške 43 092,05 eura s DPH.                      
                                 
Mesto Žilina má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve zariadenia detských jaslí. Detské jasle Veľká Okružná prešli pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Žilina v roku 1991, dovtedy ich spravoval Okresný ústav národného zdravia. Budova je v prevádzke od polovice 60-tych rokov 20. storočia. Zariadenie poskytuje starostlivosť deťom od 1 roka do dovŕšenia 3 rokov. Celková kapacita v detských jasliach je 50 miest. Poskytuje sa tam starostlivosť aj pre deti so zdravotnou očnou indikáciou na základe posudku odborného lekára. Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko-ortoptické cvičenia, ktoré sú  zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa detí.

V nadväznosti na žiadosť mesta Žilina o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce/mesta súvisiacej s plnením úloh samosprávnych pôsobností, Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo mestu Žilina účelovú dotáciu v sume 10 000 eur.

„Cieľom mesta je pomôcť mladým rodinám, matkám pri uplatnení sa na trhu práce, pri zosúladení pracovného a rodinného života. Snažíme sa o vytvorenie optimálnych podmienok pre zdravý psychický a fyzický vývoj detí umiestnených v zariadeniach detských jaslí,“ dodal pri otvorení Igor Choma.


Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Kolóna
18:11
Stráža
Prekážka na ceste
18:08
Na Horevaží
Kolóna
18:00
Koňhora
Kolóna
17:58
Strečno
Iné nebezpečenstvo
17:52
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia