Dnes najčítanejšie
Zrážka vlaku s automobilom na železničnom priecestí skončila tragicky, príčinu vyšetruje polícia

31 júl 2016 - 10:59

Prichádzajú zmeny v MHD - do 11.septembra ich môžete pripomienkovať

Dňa 30.6.2016 bolo ukončené prijímanie návrhov na úpravu cestovného poriadku, pričom celkový počet prijatých podnetov bol 16. Všetky návrhy boli dôkladne spracované a vyhodnotené, na základe čoho vznikli dve skupiny: návrhy určené na realizáciu a nerealizované návrhy.

Návrhy na realizáciu

Z celkového počtu prijatých podnetov je 8 plánovaných na realizáciu. Keďže sa snažíme predísť úpravám cestovného poriadku, ktoré by sa mohli negatívne dotknúť komfortu prepravy ostatných cestujúcich, obraciame sa na vás, cestujúcu verejnosť, s prosbou o vyjadrenie názoru k uvedeným plánovaným zmenám cestovného poriadku.

Svoj názor môže vyjadriť každý cestujúci do 11.09.2016 a to prostredníctvom elektronického formulára. Chceli by sme zdôrazniť, že nás zaujíma nielen odmietavé stanovisko k plánovanému návrhu, ale aj súhlasný postoj. 

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácie o počte cestujúcich, ktorým daná zmena zlepší, prípadne nezmení, doterajšie dopravné spojenie a získanie informácie o počte cestujúcich, ktorých by sa jednotlivá zmena negatívne dotkla resp. im neumožnila prepravu. V prípade, že cestujúci nebude súhlasiť s plánovanou úpravou cestovného poriadku je potrebné, aby vo formulári jednoznačne špecifikoval dôvod na nerealizovanie danej úpravy.

Výsledkom prieskumu bude porovnanie počtu súhlasných a odmietavých stanovísk od cestujúcich k danej zmene, ako aj zváženie relevantnosti dôvodov odmietavých stanovísk. Na základe týchto informácií DPMŽ rozhodne, či sa bude daná plánovaná zmena cestovného poriadku realizovať alebo bude zamietnutá. 

Detailné informácie nájdete na stránke: http://www.dpmz.sk/n335/

Dopravný servis
Oškerda
Kolóna
08:30
Nemocničná
Prekážka na ceste
08:30
Mostná
Práca na ceste
08:27
Oškerda
Kolóna
07:59
Višňové
Práca na ceste
07:42
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia