Dnes najčítanejšie
Prístup na parkovisko ŽILPO a Kaufland uľahčí nové prepojenie s Obchodnou ulicou, mesto začalo stavebné konanie

28 júl 2016 - 11:12

Členovia krízového štábu kontrolovali povodňové úseky

Členovia Krízového štábu mesta Žilina skontrolovali rizikové úseky možnej povodňovej aktivity. Kontrola bola zameraná na zmonitorovanie situácie na všetkých tokoch na území mesta Žilina. Zistené nedostatky by mali byť odstránené správcom vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, prípadne majiteľmi priľahlých pozemkov, ktoré s vodným tokom susedia, aby sa predišlo prípadným lokálnym povodniam z prívalových dažďov.

Členovia krízového štábu a vedenie mesta vykonali obhliadky rizikových povodňových lokalít na území celého mesta. Kontrola bola zameraná na prietoky, znečistenie a zarastenie nebezpečných tokov. Pri obhliadke bolo zistených pár nedostatkov, ktoré mesto nahlási správcovi vodných tokov.

„Obhliadky, ktoré sme vykonali, berieme ako určitú prevenciu voči prívalovým povodniam, ktoré posledné obdobie trápia naše okolie. Aj takýmto spôsobom môžeme zabrániť prípadným poškodeniam súkromného, ale aj verejného majetku,“ dodal zástupca primátora Anton Trnovec.

Žiaden vodný tok na území Žiliny nespravuje mesto, ale Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Správca vodného toku je, okrem iného, povinný spravovať a udržiavať vodný tok, brehy a brehové porasty v takom stave, aby umožňoval plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, aby neohrozoval bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov. Tým sa dá preventívne predchádzať aj vzniku lokálnych povodní.


0 reakcií
Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Cesta I/64
Policajná hliadka
20:23
Nemocničná
Práca na ceste
20:08
Bratislavská
Policajná hliadka
19:08
Rudinka
Iné nebezpečenstvo
18:28
Rudinka
Policajná hliadka
18:27
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia