Dnes najčítanejšie
Sobotňajšie testovanie odhalilo v okrese Žilina až 240 nových prípadov koronavírusu

08 júl 2016 - 12:21

Cyklotrasu na Bulvári obnoví SPP - distribúcia do pôvodného stavu vrátane cyklotrasy a náteru

Včera sme vás informovali o situácii na Bulvári, kde je pre výkopové práce spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dočasne obmedzený cyklotrasa. Takisto stav chodníkov vyvoláva v mnohých Žilinčanoch otázniky, či budú po skončení výkopových prác obnovené do pôvodnej podoby. V súčasnej fáze vyzerá totiž chodník tak, že viacerým čitateľom nebolo jasné, či sú úpravy finálne. Ako sa nám podarilo zistiť, nasledovať bude ešte fáza pokladaná finišérom v minimálnej šírke 1 metra.

Obavy nemusia mať ani cyklisti, pretože po ukončení rekonštrukcie bude všetko podľa slov hovorcu spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., uvedené do pôvodného stavu.

“Povrchové úpravy realizuje náš zmluvný dodávateľ na zhutnenom zásype ryhy dvojvrstvovo. 1.vrstva – podkladný asfaltobetón hrúbky 5 cm, následne frézovaním ryhu rozšíri na každú stranu 20 cm. Vrchná vrstva ryhy bude v minimálnej šírke 1 m pokladaná finišérom. Styčné špáry nakoniec prelepí bitúmenovou páskou,”
uviedol hovorca spooločnosti SPP - distribúcia Milan Vanga.

Na Bulvári by mali práce skončiť už koncom mesiaca, zhotoviteľ obnoví aj nátery cyklotrás

Rekonštrukcia na Bulvári je špecifickejšia s ohľadom na terén, preto bola použitá metóda vťahovania nového potrubia do pôvodného. “Pri rekonštrukcii plynovodov napr. na Bernolákovej ulici sme vzhľadom na terén a počet plynových prípojok použili najefektívnejšiu metódu – vťahovanie nového potrubia do pôvodného, aby sme čo najmenej zasahovali do existujúcich komunikácií a zachovali čo najviac drevín a trávnatého porastu,” doplnil Vanga

Práce navyše stihne SPP - distribúcia v predstihu oproti pôvodnému harmonogramu. Spoločnosť si splní aj povinnosť uviesť terén do pôvodného stavu, takže cyklotrasu obnoví vrátane náterov.  “Predpoklad ukončenia povrchových úprav na ulici A. Bernoláka je 31.7.2016.  Je to v predstihu o cca 1 mesiac oproti pôvodnému harmonogramu. V zmysle rozhodnutí o zvláštnom užívaní komunikácie bol termín ukončenia spätných povrchových úprav do 9.9.2016. Našou povinnosťou, ako zhotoviteľa, je uviesť terén a povrchy do pôvodného stavu, to znamená, že aj vodorovné dopravné značenie, akými sú aj nátery cyklistických chodníkov, obnovíme,” uzavrel Vanga.


0 zdieľaní

Dopravný servis
Rajecká cesta
Práca na ceste
18:59
Strečno
Práca na ceste
17:57
Mostná
Prekážka na ceste
17:54
Strečno
Jama na ceste
17:53
Varín
Dopravná nehoda
16:38
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia