Dnes najčítanejšie
Pri žilinskom vodnom diele vzniká ďalšie parkovisko, značku začiatku obce posunuli a povolili 90-tku
COVID-19 vývoj situácie v kraji

05 apríl 2016 - 21:25

Pravda o pravde o rivalite žilinských portálov

Keďže ste nás viacerí z vás požiadali o objasnenie situácie, o ktorej píše portál zilinskekrimi.sk, pokúsim sa postupne osvetliť skutočnosti, ktoré sú uvedené v predmetnom texte na tomto portáli.


Autor článku, ktorým je pravdepodobne Matej K., uvádza nasledovné: „Keď sme v roku 2013 začínali, žiadne zo žilinských médii sa nevenovalo na plno krimi udalostiam,“ pričom toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. Sekcia krimi správ existuje na webe Žilinak.sk už od druhej verzie, ktorá sa datuje približne k začiatkom roku 2013. Samostatnou témou by bolo spracovávanie krimi správ napríklad printovými médiami alebo inými webovými portálmi, ktoré fungovali pred nami.

Žilinské krimi však začalo naplno fungovať ako webová aplikácia až v roku 2014,  dovtedy podľa verejne dostupných informácií vystupovala len ako stránka na Facebooku. Autor článku sa mylne domnieva, že ak vznikne špecializovaný portál, ostatné médiá strácajú nárok riešiť danú problematiku ako súčasť svojho spravodajstva.

Neznalosť zákona neospravedlňuje, ani toho autorského


Aj takouto parafrázou by sa dala začať reakcia na ďalší odstavec. „Časom to začalo ležať v žalúdku istému žilinskému webovému portálu, ktorý mal zrazu tiež záujem o krimi udalosti, no keďže sa im nechcelo byť na udalostiach osobne, začali najprv kopírovať naše články.“ Autor opäť mylne predpokladá a dedukuje, sekcia krimi fungovala na Žilinak.sk ešte pred príchodom predmetného portálu.

Rovnakou logikou by sme mohli my, alebo ktorékoľvek iné médium tvrdiť, že záujem prevádzkovať predmetný portál je výsledkom ležania v žalúdku prevádzkovateľovi. Istú dobu existovala medzi našim médiom a portálom zilinskekrimi.sk dohoda o vzájomnej možnosti preberania informácií. Táto dohoda bola s príchodom webovej aplikácie ukončená. Napriek tomu však zostáva v platnosti autorský zákon, ktorý pri uvedení zdroja povoľuje správy dennej povahy využiť na spravodajské účely, pričom je nutnosťou uvedenie zdroja. Naše autorské texty sú minimálne rovnako často, pravdepodobne častejšie, citované v iných médiách.

Ak niekto uvádza, že my sme tí, ktorí využívajú cudzie fotografie, pričom sám nepozná znenie novelizovaného autorského zákona, zavádza. O to viac je toto tvrdenie úsmevné, ak prevádzkovateľ sám využíval naše fotografie na jeho portáli a to bez uvedenia zdroja. Na rozdiel od obvinenia vám poskytujeme dôkaz, ktorý poukazuje na amatérske použitie grafického nástroja k orezu pôvodného vodoznaku. Na druhej fotografii vidíte biele miesto, pravdepodobne zo skicára. Je nutné poznamenať, že táto fotografia bola použitá ako titulná a neskôr, po získaní fotografií inde, ju autor textu zmenil.
„Následne pokračovali vyhrážky, začali vznikať podvodné facebookové účty a prišlo aj zopár hackerských útokov.“ Ako prevádzkovateľ si nie som vedomý akejkoľvek vzájomnej komunikácie s Matejom K., ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ portálu zilinskekrimi.sk. V minulosti, a žiaľ aj v priebehu posledných dní, komunikoval zástupca predmetného média s bývalým konateľom spoločnosti, ktorá prevádzkuje náš portál Žilinak.sk

Účty, ktoré máme zriadené pre komunikáciu so Žilinčanmi, sa volajú Žilinak SK, prípadne Žilina Inak, a nevidím súvislosť alebo podvodné jednanie naviazané na portál zilinskerkimi.sk. Hackerským útokom čelíme denne niekoľkokrát, rovnako niekoľko pokusov o ukradnutie Facebook stránky či e-mailového konta. Ak by sme zakaždým hľadali vinníka alebo paranoidne za tým vždy videli konkurenciu (paradoxne vždy len jednu), nemali by sme čas tvoriť spravodajstvo. Väčšina útokov je totiž vedených genericky a nie špecificky so zámerom získať konkrétny portál a konkrétne údaje. Jednoducho sa hromadne rozposiela infikovaný kód, podvodné prihlasovacie stránky alebo skúšajú stránky loginu redakčných systémov. Je smutné, ak musíme toto vysvetľovať prevádzkovateľovi média, ktorý by mal mať určitú spoločenskú zodpovednosť a sebareflexiu.

„Momentálne na Facebooku pôsobí skupina “Krimi Žilinský kraj”, ktorá vznikla premenovaním falošného portálu žilinských krimi, na ktorý sme vás už v minulosti upozorňovali.“ Stránku (nie skupinu) založila nám neznáma osoba, ktorá sa po ukončení činnosti portálu rozhodla, že nám ju odpredá. Môžeme sa len domnievať, čo bolo dôvodom založenia sekundárnej stránky, každopádne tá podľa našich informácií nevyvíjala v poslednej dobe žiadnu činnosť. Obdobne existovala stránka Žilinak.sk – To, čo chceme vedieť, bezúspešne sme žiadali o jej odstránenie.

Krátko po založení táto stránka vykazovala známky toho, že ju založil niekto za účelom poškodenia stránky zilinskekrimi.sk. Podľa mojich informácií, ktoré však nemám overené, nakoľko zo stránky bolo všetko odstránené, na stránke niekto poukazoval na gramatické chyby redakcie zilinskekrimi.sk a takisto hyenizmus. Práve v tejto súvislosti sme dostali v priebehu posledných dvoch rokov niekoľko sťažností a toto mohlo prekážať aj človeku, ktorý sa stal obeťou necitlivého fotografovania pri nešťastí a zveličovania. Mám za to, že prípady hyenizmu redaktorov zilinskekrimi.sk sme vždy riešili buď preposlaním/upozornením, alebo vôbec neriešili. Mohli sme opakovane škodiť prevádzkovateľovi na základe relevantných podnetov, na rozdiel od jeho obvinení. 

Po skončení činnosti portálu zilinskekrimi.sk nám cez nastrčený profil niekto ponúkol odkúpenie stránky s dodatkom, že už pre neho nemá zmysel. Stránku sme premenovali tak, aby sme nevyužívali pôvodnú značku „Žilinské krimi“. Napriek tomu sa mne sprostredkovane vyhrážal prevádzkovateľ Matej K. súdnou žalobou. Dodnes mi nie je jasné, v akej veci. Zhodou okolností bol dnes náš reklamný kód zneužitý na webe zilinskekrimi.sk, v akej miere o tom musel vedieť prevádzkovateľ a čo tým sledoval, si môžete domyslieť sami.

Je potrebné robiť z čitateľov ovce a zakrývať dôvody?


„Rozhodli sme sa však pokračovať a prinášame vam novú webovú stránku, mobilnú verziu a žilinské krimi vás budú opäť zásobovať tými najaktuálnejšími informáciami.“ Skutočným dôvodom prestávky bola pravdepodobne prestavba webu, ale zrejme paranoja prevádzkovateľa a načasovanie spôsobili, že mohol označiť za dôvod náš portál a pokúsiť sa nám tak verejne poškodiť.

V tejto súvislosti znie zaujímavo aj tvrdenie „Po tomto všetkom vám asi nemusíme vysvetľovať, že sme stratili chuť s niekym neustále súperiť a dali sme si pauzu,“ keďže my sme žiadnu aktivitu smerom k portálu Žilinské krimi za posledný rok a pol nemenili. Rovnako sme mali nulovú aktivitu, komunikáciu aj záujem o Žilinské krimi ako webový portál. Preto sa pýtam - po čom všetkom?

Vďaka tomu sme sa mohli naplno venovať zlepšovaniu nášho projektu. O to je pre mňa zvláštnejšie, že ak prevádzkovateľovi prekáža podobné naťahovanie, snaží sa ho neustále rozpútať. Aj preto je toto posledná aktivita z našej strany voči tomuto portálu, keďže napísaním článku som strávil takmer 60 minút, ktoré sme mohli smerovať do vlastného rozvoja. Ničenie práce iných a očierňovanie neposunie nikoho, tak načo tomu zbytočne venovať pozornosť?

Do budúcna odporúčame zamerať sa na vlastný projekt aj prevádzkovateľovi Žilinské krimi, určitým zlepšením by mohlo byť napríklad nevyužívať techniku clickbaitingu, uviesť meno prevádzkovateľa na webe a neuverejňovať necitlivé fotografie s vidinou zisku z reklám. Skvelým krokom by bolo aj podpísať sa, čo by určite dodalo dôveryhodnosti textu a samotného portálu.

Marek Fišera
prevádzkovateľ

PS: Pre mňa je osobne nepochopiteľné vyhlásenie “Krimi v Žiline robím ja, tak ho prestaňte robiť”, ktoré opäť prevádzkovateľ smeroval len k nám. Verejne prehlasujem, že ak do 365 dní neuverejnia 2 najväčšie televízie na Slovensku ani jednu reportáž povahy krimi zo Žilinského kraja, Žilinak zastaví sekciu “Krimi”. Asi je to rozdielnou výchovou a mentálnym nastavením, keďže aj my máme konkurenciu na viacerých “frontoch”, riešením je pre mňa práca na vlastnom zlepšení a snaha byť lepší, nie očierňovanie a relativizovanie práce iných.

 

 


Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
17:57
Strečno
Kolóna
17:55
Strečno
Kolóna
17:42
Strečno
Kolóna
17:30
Strečno
Kolóna
17:25
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia