Dnes najčítanejšie
V Žiline pražia skutočnú chuťovku - káva Barrel Aged Coffee je infúzovaná v sudoch po whiskey

16 marec 2016 - 09:37

Výstavu súťažných návrhov na riešenie Bulváru v Žiline nájdete vo vestibule Mestského úradu

Žilina" onclick="ga('send', 'event', 'tagy', 'prispevky');">Mesto Žilina ešte koncom októbra 2015 vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie Bulváru (Ulica Antona Bernoláka) v Žiline s udelením cien. Cieľom súťaže bol návrh prestavby Bulváru na moderné verejné mestské priestranstvo. Výstava súťažných návrhov je verejne prístupná vo vestibule Mestského úradu v Žiline do 15. apríla 2016.

Verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie Bulváru (Ulica Antona Bernoláka) v Žiline na úrovni urbanistickej štúdie s architektonickými detailmi a s udelením cien vyhlásilo mesto Žilina ku dňu 26. októbra 2015. Cieľom tejto súťaže bol návrh prestavby Bulváru na verejné mestské priestranstvo, ktorý by funkčne nahradil potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu dnes zastavaného Námestia Ľudovíta Štúra a taktiež vyriešenie požiadavky na bezkolízne pešie prepojenie Bulváru s historickým jadrom mesta.

Z 26 záujemcov o účasť v súťaži, ktorí si vyzdvihli súťažné podmienky a podklady, doručili súťažné návrhy 15 súťažiaci. Odborná porota udelila 1. cenu súťažnému návrhu „A“, ktorý vypracovali IN ARCHITEKTI s.r.o., Pezinok (Ing. arch. Igor Hianik, Ing. arch. Nikola Winková) a k-architekti s.r.o., Bratislava (Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD.). Na základe výsledkov súťaže a odporúčania poroty mesto Žilina s víťazom súťaže uzavrie zmluvu o dielo na spracovanie územného plánu zóny ÚPN-Z Žilina – Bulvár.

Žilinský Bulvár bol zrealizovaný podľa návrhu architektov Ferdinanda Čapku a Ladislava Bauera v rokoch 1954 – 1957. Ich veľkorysé a na svoju dobu nadčasové riešenie mestskej triedy doposiaľ nestratilo nič na svojom význame a atraktivite. Neskoršia výstavba predovšetkým na bývalom Námestí Ľudovíta Štúra – v priestore medzi hotelom Slovakia a Domom odborov však narušila optické a funkčné prepojenie s historickým jadrom a „uzavrela“ Bulvár zo severu. Výrazne pôsobiacou hmotou obchodného centra na bývalom námestí došlo aj k zmene proporcií priestoru, ktorý pôvodne ústil do námestia s panorámou žilinských veží. Tým sa Bulvár – výrazne komponovaný priestor na hlavnej pešej osi mesta stal iným – uzavretým verejným priestranstvom, ktoré si vyžaduje nové urbanisticko-architektonické riešenie.

Výstava všetkých súťažných návrhov je verejne prístupná vo vestibule Mestského úradu v Žiline do 15. apríla 2016.
0 zdieľaní
Zdroj: TS Mesto Žilina

Dopravný servis
Lavobrezná
Iné nebezpečenstvo
11:07
Hričovská
Iné nebezpečenstvo
11:07
Strečno
Jama na ceste
10:25
Varín
Práca na ceste
10:10
Závodská cesta
Kolóna
10:08
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia