Dnes najčítanejšie
Policajti v Žiline kontrolovali cyklistov, počas dvoch hodín zistili viac než 100 porušení pravidiel

15 apríl 2014 - 23:52

Žilina je cyklisticky najaktívnejšia samospráva

Žilina 15. 4. 2014 – V rámci európskeho projektu Mobile 2020, ktorý sa zameriava na podporu cyklodopravy v malých a stredne veľkých mestách v 11 krajinách Európy, sa organizovala súťaž o najaktívnejšie mesto v rámci Slovenskej Republiky. Hodnotili sa kroky samosprávy v prospech cyklodopravy a celková podpora občanov využívajúcich bicykel ako dopravný prostriedok. Mesto Žilina bolo vyhodnotené ako príkladný vzor pre ostatné samosprávy.

Komisia vyhodnotila mesto Žilina ako príkladný vzor pre ostatné samosprávy a rozhodla sa venovať mestu Žilina bicyklový stojan ako symbol a motivačný impulz pre pokračovanie v aktivitách zameraných na podporu alternatívnej formy dopravy v snahe znižovať negatívne dopady na životné prostredie a zároveň podporiť zdravie občanov, ako aj malých a stredných podnikateľov. Zároveň komisia hodnotila aj aktívnu participáciu zástupcov mesta, občanov a aktivistov na cyklodopravných seminároch spoluorganizovaných projektom Mobile 2020 za obdobie 2012-2014.

V spomínanom období realizovalo Mesto Žilina viacero opatrení na podporu cyklodopravy. Prostredníctvom projektov Central Meetbike a Cyklomesto sa podarilo v meste osadiť cykloprístrešky, cyklostojany a cyklosčítače, vyznačil sa cyklokoridor, preznačili a debarierizovali sa existujúce cyklistické trasy, osadili sa dopravné zrkadlá, organizovali sa rôzne kampane a stretnutia na podporu cyklistickej dopravy, vypracovali sa rôzne štúdie ako napr. Zelený akčný plán, Generel cyklistickej dopravy alebo aj Prieskum dopravných návykov.

„Mesto Žilina má záujem aj naďalej podporovať tento druh alternatívnej dopravy a vytvárať podmienky pre cyklistov s cieľom zlepšenia dopravnej dostupnosti pre všetkých občanov a tiež budovať zdravé prostredie pre život v meste,“ povedal primátor mesta Žilina Igor Choma.

zdroj: TS Mesto Žilina
0 zdieľaní

Dopravný servis
Rajecké Teplice
Práca na ceste
18:58
Hričovská
Stacionárny radar
18:54
Lavobrezná
Iné nebezpečenstvo
18:30
Strečno
Policajná hliadka
18:08
Oškerda
Policajná hliadka
18:00
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia