Dnes najčítanejšie
Pri cestovaní v MHD alebo vstupe do nemocnice či obchodu je od dnešného dňa povinný respirátor
COVID-19 vývoj situácie v kraji

21 október 2015 - 18:45

Oblúková, Kapustná, Richtárska či Záhrbie - nové názvy ulíc v mestských častiach Žiliny

V mestských častiach Brodno, Zádubnie a Žilinská Lehota sa pomenujú všetky ulice, čo uľahčí lepšiu orientáciu nielen občanom, ale najmä záchranárskym zložkám, kedy presná lokalizácia miesta nehody či úrazu a rýchly príchod pomoci sú veľmi žiaduce. Medzi novými názvami sa nachádzajú názvy ulíc ako Oblúková, Kapustná, ale aj Richtárska či Záhrbie.

Schválením všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina na zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. septembra 2015 sa zavŕšil dlhodobý proces pomenovania všetkých obývaných ulíc a iných verejných priestranstiev na celom území mesta. Pribudlo tak 54 nových názvov ulíc, časť z nich navrhli priamo miestni občania, časť názvov iniciovala Názvoslovná komisia pri Mestskom úrade v Žiline. Celkový počet názvov ulíc a iných verejných priestranstiev spolu s novými sa v Žiline zvýšil na 563 názvov.

Oprava nespisovných tvarov, doteraz nepomenované alebo úplne nové ulice

Okrem nových názvov sa zmenilo aj niekoľko starších názvov ulíc, aby boli v súlade s Pravidlami slovenského pravopisu, napr. Ulica E. Filu sa zmenila na Ulica Emanuela Fila alebo Jasmínová ulica na Jazmínová ulica. Pribudli aj názvy ulíc, ktoré sú obyvateľmi dlhodobo používané, no doteraz neboli oficiálne schválené, napr. Ľavobrežná ulica či Mostná ulica. Nové názvy dostali aj ulice, na ktorých v nedávnej dobe vznikla alebo práve vzniká nová výstavba, napr. Poddielna ulica, ktorá nadväzuje na radovú zástavbu štvrte Pod univerzitou.

Jasnejšie pravidlá používania názvov ulíc

Zaviedli sa aj jasnejšie pravidlá používania názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Pri písomnom vyjadrovaní umiestnenia, sídla alebo bydliska sa odporúča používať úplný neskrátený názov. Pri dodržaní Pravidiel slovenského pravopisu je prípustné aj vyjadrovanie názvov bez časti „Ulica“ na začiatku názvu („Ulica vysokoškolákov“ alebo „Vysokoškolákov“), bez časti „ulica“ na konci názvu („Radničná ulica“ alebo „Radničná“) a tiež názvov, v ktorých nie je podstatné meno ulica („Pri Kysuci“, „Zábrehy“, „Škorvánkov dvor“). Ak sa pri názvoch ulíc tohto typu použije slovo ulica, toto slovo nie je súčasťou názvu a píše sa s malým začiatočným písmenom, napr.: bývam na ulici Pri Kysuci; úrad má sídlo na konci ulice Zábrehy a pod.

Postup pri zmene adresy trvalého bydliska

S novými názvami ulíc súvisí zmena adries trvalých pobytov. Preto je potrebné, aby sa občania najskôr dostavili do Klientskeho centra Mestského úradu v Žiline – odbor stavebný, kde si podajú žiadosť o pridelenie orientačného čísla domu k už existujúcemu súpisnému číslu a názvu ulice. (K žiadosti je nutné doložiť kópiu geometrického plánu, prípadne kópiu katastrálnej mapy a kópiu listu vlastníctva od budovy.) Po zaevidovaní žiadosti bude občanom vydané oznámenie o pridelení orientačného čísla. Následne sa občan môže dostaviť priamo na pracovisko polície s cieľom výmeny občianskeho preukazu už s novou adresou. Pretože zmenu adresy trvalého pobytu inicioval Mestský úrad v Žiline, občania sú oslobodení od poplatku za výmenu občianskeho preukazu z dôvodu zmeny adresy trvalého pobytu.

Občania by však nemali zabudnúť nahlásiť svoje nové adresy v zdravotnej a sociálnej poisťovni, v banke a podnikatelia v príslušných registroch a úradoch.

Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Porúbka
Kolóna
07:15
Budatínska Lehota
Kolóna
07:14
Cesta II/583C
Kolóna
07:12
Oškerda
Kolóna
06:59
Strečno
Kolóna
06:53
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia