Dnes najčítanejšie
Policajti v Žiline namerali rýchlo idúce auto, po vysvetlení blížiaceho sa pôrodu posádku eskortovali do nemocnice

17 september 2015 - 18:06

Krízové situácie? Mesto Žilina je pripravené

Krízový štáb mesta Žilina si dnes cvične otestoval svoju pripravenosť pre prípad rôznych ekologických havárií, ktoré by mohli ohroziť zdravie a život Žilinčanov. Cieľom fingovaného poplachu štábu bolo rýchlo prijať opatrenia, ktoré by v prípade ozajstného nebezpečenstva ochránili verejnosť pred prípadnými fatálnymi následkami úniku nebezpečných chemických látok do ovzdušia.

Krízový štáb si dnes na mestskom úrade otestoval svoju pripravenosť pre prípad úniku nebezpečných chemických látok do ovzdušia z niektorých zariadení, akými sú napríklad Zimný štadión v Žiline alebo Ryba Žilina, spol. s.r.o. Oba objekty disponujú chemickými látkami, ako napríklad amoniak a čpavok, ktoré sú zdraviu škodlivé. Hoci tieto objekty sú dobre technicky zabezpečené a nehrozí žiadny únik týchto látok, Krízový štáb mesta Žilina si na nich fiktívne otestoval svoju pripravenosť.

„Krízový štáb mesta Žilina je pripravený na akýkoľvek stav. Verím, že tieto akcie ostanú iba pri cvičeniach a nebude sa musieť ostro zasahovať pri rôznych ekologických haváriách, kedy by sme okamžite chránili život, zdravie a majetok Žilinčanov,“ konštatoval predseda krízového štábu a prednosta Mestského úradu v Žiline Igor Liška.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:


a) “VŠEOBECNÉ OHROZENIE” - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

b) “OHROZENIE VODOU” - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

(2) Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom “KONIEC OHROZENIA” - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

(3) Varovné signály a signál “KONIEC OHROZENIA” sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
0 reakcií
Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Bytčická
Jama na ceste
06:56
Bánovská cesta
Jama na ceste
06:54
Na Horevaží
Kolóna
06:54
Kragujevská
Iné nebezpečenstvo
06:41
Hričovská
Policajná hliadka
06:30
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia