Dnes najčítanejšie
Doprave medzi Žilinou a Terchovou hrozí kolaps, rekonštruovaný most pri Krasňanoch je vážne poškodený

20 september 2022 - 14:55
Dominika Kukučková

Na Hájiku, v Závodí, Bytčici a Bánovej boli umiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemného odpadu

Foto: Na Hájiku, v Závodí, Bytčici a Bánovej boli umiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemného odpadu
Foto: Ilustračné

Objemný odpad môžu obyvatelia mestských častí Hájik, Závodie, Bytčica a Bánová zaniesť do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú v uvedených lokalitách rozmiestnené od dnešného dňa 20. septembra do nedele 25. septembra. Následne počas ďalších týždňov budú kontajnery počas jesenného zberu odpadu postupne presunuté aj do ďalších častí mesta. 

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.

Predmety, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu Žilinčania odovzdať do zberných dvorov v Považskom Chlmci, kde prijímajú aj zelený odpad, alebo na Jánošíkovej ulici v Žiline. Zberné dvory sú správnou voľbou aj počas roka, kedy obyvateľom nie sú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery.

Umiestnenie kontajnerov v mestských častiach:

Hájik

 • Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“)
 • Ulica Jura Hronca (oproti „Večierke“)
 • parkovisko pri COOP Jednota
 • Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ), neskôr presun podľa potreby
 • križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice

Bytčica

 • Na Záchrastí č. 34  
 • Bystrická ulica (pri ihrisku)
 • Na stanicu č. 25 - neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD)
 • križovatka Chalupkovej ulice a ulice Na Záchrastí
 • Matuškova ulica č. 13 - neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23
 • križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne)

Bánová

 • Jabloňová ulica (pri trafostanici) 
 • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
 • Do Stošky (pri základnej škole)
 • križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice
 • Riečna ulica pri Rajčanke (pri moste smer KINEKUS)
 • od 22.9. do 23.9. - Námestie sv. Jána Bosca 

Závodie

 • Školská ulica (pri základnej škole)
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)
 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)
 • Nábrežie Rajčanky (pri bývalej Fackárni)
 • od 22.9. do 23.9. - križovatka ulíc Pod Sadom a Hôreckej cesty (odvoz v sobotu ráno)


Dopravný servis
Priemyselná
Stacionárny radar
15:43
Priemyselná
Kolóna
15:43
Strečno
Jama na ceste
15:42
Strečno
Kolóna
15:40
Varín
Kolóna
15:40
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina