Dnes najčítanejšie
Na streche hradbového kostola v Turí objavili správu vo fľaši od borovičky

20 september 2022 - 09:55
INZERCIA

Kandidát na primátora Peter Cibulka predstavuje program, ktorým chce zmeniť Žilinu

Foto: Kandidát na primátora Peter Cibulka predstavuje program, ktorým chce zmeniť Žilinu
Foto: Peter Cibulka

Som presvedčený, že Žilina môže byť ukážkovým mestom, v ktorom sa budú ľudia cítiť dobre a bude pre nich domovom v tom najhlbšom zmysle slova. Verejný priestor a mestské služby môžu fungovať ako prepojený spoľahlivý celok. Na to je však potrebné razantne urobiť základné systémové zmeny, ktoré neboli realizované už 30 rokov.

Tvrdý postup voči záujmovej skupine okolo G. Trabelssieho

V prvom rade sa treba vysporiadať so záujmovou skupinou okolo G. Trabelssieho. Ako poslanec mestského zastupiteľstva som v roku 2019 s čestnými kolegami a protikorupčnými organizáciami zastavil plánovanú výmenu majetkov obrovských rozmerov, ktorú presadzovalo súčasné vedenie mesta. Táto dohoda bola extrémne nevýhodná pre našu Žilinu a výhodná pre Trabelssieho: zahladili by sa nedávne nelegitímne operácie, prišli by sme o milióny eur a vznikli by škodlivé vzťahy do budúcnosti. Mali sme dokonca za milióny kupovať naše vlastné majetky, odpustiť Trabelssiemu státisícové mestské dane, darovať mu miliónové majetky a dať mu predkupné právo na mestské byty!

Toto nie je cesta. My musíme postupovať legálnym a tvrdým spôsobom a dostať všetky kauzy ako Karpatská, Športová hala na Bôriku a mestský podiel v Žilinskej parkovacej spoločnosti na súd. Na to treba úplne iný typ vedenia. Len nekompromisnou cestou dostaneme náš pozemok na Karpatskej na Vlčincoch v súčasnej hodnote niekoľkých miliónov eur, pozemok pod Športovou halou na Bôriku tiež v hodnote miliónov eur a následne celú halu a náš podiel v Žilinskej parkovacej spoločnosti v hodnote 5,300 000 eur naspäť do vlastníctva mesta. Keď v júni 2023 skončí Zmluva o parkovaní s Trabelssieho Žilinskou parkovacou spoločnosťou, musíme odtiaľ dostať tento náš podiel a organizovať parkovanie vo vlastnej réžii.

Vybudovanie reálnych Mestských žilinských služieb
Ďalším základným bodom je reálne vybudovanie Mestských žilinských služieb, aby sme čo najskôr kosili, čistili mesto a robili iné dôležité úkony ako údržbu zelene a verejných priestranstiev vo vlastnej réžii. Súčasné vedenie založilo Technické služby, ale zároveň presne v tom istom čase všetky zásadné činnosti dalo robiť za obrovské sumy súkromným spoločnostiam. Je to úplne jednoduchá a priehľadná finta, ale Žilina už nemôže pokračovať v týchto hrách. V krízach, ktoré nás čakajú je nutné zastaviť odlievanie financií do externých spoločností a vybudovať skutočný mestský podnik.

Budeme mať pod kontrolou kvalitu prác a zamestnáme desiatky Žilinčanov. Časom dôjde aj k veľkej úspore vo financiách a žilinský mestský podnik môže byť najkvalitnejší podnik na tieto práce v regióne. Bude výborné sledovať, ako sa o kosenie, čistotu, zeleň a údržbu v meste starajú naši kvalitní, zaučení a dobre zaplatení zamestnanci.

Nový ekologický územný plán, ochrana žilinského lesoparku, výsadba stromov
Tretím základným bodom bude razantná zmena v prístupe k ochrane a starostlivosti o zeleň v meste. Obnovíme zrušený odbor životného prostredia. Je neuveriteľné, že počas tohto volebného obdobia bol tento zásadný odbor zrušený a de facto znefunkčnený. V čase klimatickej krízy a priameho ohrozenia musíme postupovať presne opačne. Mojím cieľom je prijať nový územný plán s rešpektom k zeleni a vytvoriť Obecné chránené územie Žilinský lesopark – musíme zastaviť postup developerov na jeho hraniciach. Poslednej lúke na Solinkách samozrejme ponecháme prírodný charakter a vytvoríme veľký prírodný park prepojený s lesoparkom.

V jednej jeho časti bude aj špeciálny psí park. Neprichádza do úvahy žiadna zástavba ani zhodnotenie obrovského Trabelssieho pozemku pri tejto lúke. Zástavba plavárňou, parkoviskami a iným typom stavieb, ktoré sú tam povolené a presadzované súčasným vedením mesta, by sa začal proces, ktorý by nezvratne zasiahol do lesoparku. V čase klimatickej krízy to je neprijateľné. Ako poslanec som toto územie držal zelené sedem rokov, ako primátor s novými kompetenciami, by som išiel v ochrane a revitalizácii lesoparku ešte ďalej.

Realizujeme výsadbu 3000 stromov a poriadne sa o ne budeme starať aj prostredníctvom spomínaných Mestských žilinských služieb.

Revitalizácia centra a dynamické budovanie sídlisk a mestských častí
Podrobnejší opis môjho postupu som uverejnil na inom mieste, v skratke môžem povedať, že je neprijateľné, aby centrum od stanice až po Bulvár vyzeralo ako dnes. Revitalizujeme centrum rozumným a efektívnym spôsobom. Okolie železničnej stanice, Mariánske námestie, Hlinkovo námestie, širšie centrum a Bulvár musí tvoriť logický a pekný celok, na určitých miestach s novou väčšou dlažbou, ktorá vytvorí spoločnú identitu týchto lokalít a príjemnými oddychovými zónami so zeleňou. Aplikujeme tiež niektoré mestotvorné prvky z iných európskych miest. Žiadne megalomanské a nerealizované projektové dokumentácie za 213 000 eur ako teraz na Bulvári, ale praktické riešenia.

Rozvoj sídlisk a mestských častí tiež musí byť oveľa dynamickejší ako dnes. Dajú sa kombinovať finančne nenáročné úpravy verejného priestoru prebiehajúce neustále spolu s väčšími projektmi s podporou z eurofondov. Chceme budovať a obnovovať detské ihriská a športoviská s profesionálnym špecializovaným odborom na mestskom úrade. Tak aby bolo za krátky čas v každom obvode cítiť, že je tam ruch a dospelí a deti radi trávia čas vo vynovenom prostredí plnom parkov s lavičkami a moderných detských a športových ihrísk. Nezabúdam ani na mestské časti, ktoré majú špecifické problémy. Od prvého dňa v úrade by sme pracovali na opatreniach proti vylievaniu Brodnianky, doplnení kanalizácie v rôznych mestských častiach a riešení všetkých problémov, ktoré ich trápia. Ja osobne by som aj v týchto mestských častiach trávil veľa času, aby som dozeral na vykonávané práce.

Program pre seniorov
Myslíme veľmi aj na seniorov. Zabezpečíme rozvoj seniorských centier tak, aby mali stabilný program, kultúrne akcie aj prepojenie so vzdelávaním tretieho veku. Aj pre nich chceme tvoriť parčíky s množstvom pohodlných lavičiek a zeleňou. Pre seniorov odpustíme aj daň za psíka. Lepšie spropagujeme sociálny taxík najmä pre osoby so zdravotným problémom. Garantujem tiež, že sa nezruší bezplatná doprava pre seniorov. Mojím základným cieľom je, aby seniori mali vo verejnom priestore a službách komfort a možnosti, aké si zaslúžia.

Rozvoj a obnova zastaveného mestského nájomného bývania
Pre rozvoj Žiliny je okrem spolupráce so súkromným sektorom nutné budovať mestské nájomné byty. V súčasnosti boli všetky existujúce projekty výstavby mestských bytov zastavené. Aj v čase krízy chceme mať stúpajúci počet obyvateľov a nie naopak. Preto treba zabezpečiť čo najviac bytov aj pre tých, čo si nemôžu dovoliť hypotéku. Mesto sa musí zapojiť do všetkých existujúcich programov na podporu výstavby. 

Školstvo a systematický rozvoj mládežníckeho športu
Mládežníckym športovým klubom poskytneme mestské telocvične za oveľa lepších podmienok a nastavíme prehľadný a spravodlivý systém prenájmu telocviční. Chcem, aby mala športová základňa jasný a stabilný systém podpory. Vytvoríme športové ligy medzi školami a budeme pracovať na rozvoji vzťahu k vlastnej škole aj prostredníctvom športových aktivít. Mesto a mládežnícke športové kluby by mali viac spolupracovať a vytvárať väčšiu stabilitu tejto športovej základne aj v neľahkých časoch. Samozrejme okrem rozvoja športovísk a mládežníckej základne je potrebné zabezpečiť aj vybudovanie jednej športovej haly, kde sa bude dať hrať profesionálny halový šport. V školských areáloch chceme budovať vonkajšie učebne a príjemné priestory, v ktorých by sa dalo učiť aj relaxovať. Treba zlepšiť systém výučby informatiky a chcem, aby bolo na školách viac lektorov.

Streetarty
Urobíme tiež kroky k tomu, aby bola Žilina aj mestom streetartov a mali sme tu nové plochy na streetart a muraly. Sú to veľmi výrazné mestotvorné prvky a dokážu ľuďom veľmi spríjemniť okolie a prostredie, v ktorom žijú. V meste by mali byť plochy určené na tieto diela v oveľa väčšej miere. Viem si predstaviť aj európsky festival streetartu v Žiline.

Myslím, že vchádzame do krízy a napriek tomu som presvedčený, že tento program dokážeme naplniť. Nutnou podmienku však bude tvrdá práca zo strany vedenia, nulová tolerancia k odlievaniu financií na zbytočné projekty a tvrdý postup voči záujmovým skupinám. A samozrejme manažérsky cit pre realizáciu projektov spolu s ľudským citom a túžbou pomôcť všetkým občanom k lepšiemu životu.

Poznámka: Platená politická reklama. Za obsah zodpovedá objednávateľ.
Objednávateľ: Peter Cibulka, Platanová 3225/5, 010 07 Žilina. Dodávateľ: TnC IV, s. r. o.
Zdroj: PR Peter Cibulka


Dopravný servis
Bytčica, Dlhá
Zver pri ceste
07:28
Solinky, Centrálna
Kolóna
07:22
Oškerda
Práca na ceste
07:15
Nemocničná
Prekážka na ceste
07:11
Strečno
Kolóna
07:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina