Dnes najčítanejšie
Doprave medzi Žilinou a Terchovou hrozí kolaps, rekonštruovaný most pri Krasňanoch je vážne poškodený

06 september 2022 - 13:20
Tamara Antolová

Hosťami diskusie o doprave v Rosenfeldovom paláci sú Ondrej Malicher, Marián Ciesarik a Miroslav Kmecz

Dopravný podnik bol založený v máji roku 1949 pod názvom „Dopravný komunálny podnik Žilina“. Ako jediný dopravný podnik na Slovensku, zabezpečoval aj lodnú dopravu, loďou Žilina, na Oravskej priehrade. Žilina ako prvé mesto na Slovensku malo vo všetkých vozidlách v prevádzke informačný systém, ktorý pozostáva z palubného počítača, elektronických označovačov, elektronických smerových tabúľ a akustických hlásičov na oznamovanie zastávok v interiéri vozidla, ako aj do exteriéru na zastávky pre potreby orientácie nevidomých a slabozrakých.

Aké autobusy jazdili po meste v 50.tych rokoch, koľko bolo vybudovaných zastávok, alebo ktorá trolejbusová linka bola prvá sa dozvieme z príbehov našich hostí. Moderátorom diskusie je Jakub Pisár.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup zadarmo.

Miesto: Rosenfeldov palác
Dátum: 29.09.2022 - 17:00Dopravný servis
Predmestská
Kolóna
15:29
Košická
Kolóna
15:29
Lavobrezná
Práca na ceste
15:27
Bratislavská
Stacionárny radar
15:10
Hričovská
Kolóna
15:00
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina