Dnes najčítanejšie
Autá stojace v rozsiahlej kolóne v smere na Terchovú vytvorili žiarivú svetelnú reťaz

17 august 2022 - 15:20
Dominika Kukučková

Zdeformovaná cesta na Obchodnej ulici v Žiline je v súlade s normou projektovania miestnych komunikácií

Finálna verzia rozšírenia Obchodnej ulice v Žiline je naďalej pod paľbou kritiky verejnosti. K úprave cesty došlo po tom, ako sa obchodný dom Kaufland rozhodol vytvoriť nový vjazd na svoje parkovisko. Po ukončení prác však zostali na dosiaľ neskolaudovanej vozovke rôzne nerovnosti, praskliny či zvlnenia, ktoré v daždivom počasí zadržiavajú mláky vody. Nerovná vozovka tak neovplyvňuje len komfort motoristov, ale aj peších chodcov, ktorí prechádzajú v jej blízkosti.

Podľa dostupných informácií bol projekt rozšírenia ulice medzi križovatkami ramien na ul. Sv. Cyrila a Metoda spracovaný na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. „Okrajovými podmienkami rozšírenia boli polohy vetiev predmetných križovatiek a napojenie povrchu na existujúcu vozovku,“ uviedol rektor Ján Čelko.

Podľa jeho slov boli práce zhotovené v súlade s platnou technickou normou projektovania miestnych komunikácií STN 73 6110. Problém však nastal pri stanovených podmienkach, ktoré nedovoľujú zhotoviť nový pruh v zhode s komfortnou jazdou vodičov.

Nerovnosť na sledovanom úseku vyplynula z polohy napojenia nového pruhu na vetvy predmetných križovatiek a pripojenie k existujúcim jazdným pruhom. Iné riešenie by bolo v rozpore s platnou normou alebo by si vyžiadalo oveľa rozsiahlejšie stavebné riešenie,“ spresnil Čelko.

K deformácii došlo z dôvodu, že novovybudovaný jazdný pruh musí mať sklon k obrubníku, pričom jeho začiatok a koniec je vo výške odbočovacích pruhov. Podľa Čelka je celá Obchodná ulica v zlom stavebnom stave, ktorý je vyriešiteľný, no vyžadovalo by si to väčší rozpočet.

Komplexné riešenie by vyžadovalo stavebnú zmenu celej šírky Obchodnej ulice alebo rekonštrukciu oboch odbočovacích vetiev na ul. Sv. Cyrila a Metoda. Do toho spadá vybúranie vozovky, celkové zníženie odbočujúcich vetiev, úprava odvodnenia a následné upravenie napojenia na ul. Sv. Cyrila Metoda, ako aj úpravu stĺpov trolejového vedenia,“ predstavil možné riešenie Čelko.


Dopravný servis
Bytčica, Dlhá
Dopravná nehoda
23:43
Svedernik
Policajná hliadka
23:30
Strečno
Zver pri ceste
23:15
Komenského
Policajná hliadka
23:07
Košická
Policajná hliadka
22:39
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina