Dnes najčítanejšie
Autá stojace v rozsiahlej kolóne v smere na Terchovú vytvorili žiarivú svetelnú reťaz

10 august 2022 - 20:45

V centre Žiliny pribudne 17 nových odpadkových košov, radnicu budú stáť viac ako 15-tisíc eur

Foto: V centre Žiliny pribudne 17 nových odpadkových košov, radnicu budú stáť viac ako 15-tisíc eur
Foto: Ilustračné

Mesto Žilina zabezpečuje výmenu starých odpadkových košov v okolí Námestia Andreja Hlinku. Vyplýva to z nedávno uzatvorenej zmluvy s českou súkromnou spoločnosťou REX, s. r. o., ktorá zrealizuje práce najneskôr do 60 dní od nadobudnutia jej platnosti. Predmetom zákazky je demontáž starých košov a montáž nových, pevne pripevnených k podkladu.

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po osadení tovaru priestor okolo osadeného koša vyčistí a dá do žiaduceho pôvodného stavu, ktorý bude umožňovať ďalšie užívanie tohto priestoru na účel, na ktorý bol určený. V prípade nesplnenia tejto povinnosti Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 eur za každé takéto porušenie povinnosti, a to za každý deň omeškania až do zjednania nápravy. Nie je tým dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške,“ uvádza sa v podpísanej zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodanie sedemnástich kusov košov bude stanovená na sumu 12 771 eur bez DPH, čo predstavuje celkovo 15 325 eur vrátane DPH. Pri každom kuse je zahrnutá cena tovaru, dopravy, demontáže a montáže ako aj ostatných výkopových prác a osadenia.

Dodávateľ nových košov zodpovedá za škody iba dovtedy, kým nebudú riadne dodané. Následne platí pre mesto záručná doba v dĺžke 36 mesiacov od prevzatia. V prípade objavenia vád alebo nedostatkov v čase záruky má samospráva možnosť požiadať súkromnú firmu o ich bezplatné odstránenie.

Zmluva ďalej zaväzuje zhotoviteľa vykonať zameranie GPS súradníc jednotlivých košov a poskytnúť ich mestu v digitálnej forme.

Koše budú obdĺžnikového pôdorysu, so strieškou s integrovaným popolníkom a drevenými lamelovými uzamykateľnými dvierkami. Dizajn musí byť prispôsobený existujúcim prvkom mobiliáru na Národnej ulici.

Za podobnú sumu nakupovalo mesto odpadkové nádoby aj v minulom roku. Tieto boli ale lacnejšie a radnica ich kúpila viac. Vtedy primátor podpísal zmluvu s rovnakou spoločnosťou na sumu 16 476 eur s DPH, pričom išlo o dodanie 22 kusov vrátane demontáže, montáže a GPS zamerania.

Od rovnakej firmy tento rok napríklad nakupuje aj mesto Senica. Tu samospráva zabezpečuje celkom 120 košov štvorcového pôdorysu, opláštených drevenými lamelami, so strieškou, popolníkom a objemom 45 litrov pre širšie centrum a sídliská v hodnote 34 992 eur. V prepočte na jeden kus vychádza cena približne 291 eur.


Nákup odpadkových košov v roku 2022

PrvkyPočetCena za kus s DPHCena celkom
Kôš aj s osadením14928 eur13 003 eur
Kôš bez osadenia3774 eur2 322 eur
Spolu

15 325 eur


Nákup odpadkových košov v roku 2021

PrvkyPočetCena za kus s DPHCena celkom
Vonkajší odpadkový kôš22596 eur13 112 eur
Odstránenie pôvodných košov2048 eur960 eur
Doprava na miesto2242 eur924 eur
Výkopové práce2078 eur1 560 eur
Určenie GPS súradníc2018 eur360 eur
Spolu

16 916 eur

Dopravný servis
Strečno
Zver pri ceste
23:15
Komenského
Policajná hliadka
23:07
Košická
Policajná hliadka
22:39
Strečno
Zver pri ceste
21:53
Strečno
Iné nebezpečenstvo
21:53
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina