Dnes najčítanejšie
FOTO: Kamión s drevom jazdil po Žilinskom kraji preťažený, v zlom technickom stave a bez overenia tachografu

05 august 2022 - 15:30
Anna Holešová

Prečo na žilinských sídliskách pribúdajú vyhradené parkovacie miesta s novým značením?

Parkovanie v Žiline je dlhodobým problémom, ktorý sa v priebehu rokov neustále zhoršuje. Počet vozidiel v meste narastá, avšak priestory vhodné na bezpečné odstavenie vozidiel sú obmedzené. Na viacerých sídliskách v Žiline navyše pribúdajú vyhradené parkovacie miesta. Niektorých vodičov znepokojuje skutočnosť, že nedokážu rozpoznať, či sú nové miesta vyhradené legálne.

„Už dlhšie si všímam, ako po sídliskách pribúdajú takéto značky a premýšľam, ako veľmi je legálne. Kto a za koľko vie predať súkromnej osobe parkovacie miesto na verejnom parkovisku pri paneláku? Prečo je tam značka zákaz zastavenia? Rozmer tejto značky je menší ako je štandard, to ma zarazilo okamžite,“ vyjadril svoje znepokojenie obyvateľ sídliska Vlčince v príspevku na sociálnej sieti.

Žilinských motoristov taktiež zaujíma, akým spôsobom si môžu vyhradené parkovacie miesto zakúpiť alebo prenajať. Táto možnosť však bola 1. januára 2022 zrušená všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina. Nárok na vyhradené parkovacie miesto majú od začiatku tohto roka iba ťažko zdravotne postihnuté osoby, prípadne ľudia odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Takéto osoby za vyhradenie a užívanie parkovacieho miesta neplatia.

Mesto Žilina vníma zhoršujúcu sa situáciu s parkovaním na sídliskách, ako aj rastúci počet vyhradených parkovacích miest pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Ten je spôsobený zvyšujúcim sa počtom osôb s nárokom na ich pridelenie, respektíve zvyšujúcim sa počtom osôb, ktoré na takéto miesto mali nárok už v minulosti, ale z hľadiska dostačujúcich možností parkovania v mieste bydliska doteraz nepovažovali za nevyhnutné o vyhradené parkovacie miesto požiadať,“ uviedol hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Najväčší zmätok v obyvateľoch mesta vyvoláva nejednotné označovanie vyhradených parkovacích miest. To je podľa hovorcu mesta spôsobené prijatím novej vyhlášky o dopravnom značení, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom roku 2020. Vyhradené parkovacie miesta sa odvtedy označujú zvislou dopravnou značkou „Zákaz zastavenia“  doplnenou dodatkovou tabuľkou „Vyhradené parkovanie“ v kombinácii s vodorovným označením parkovacieho miesta s číslom boxu. Podľa novej vyhlášky sa na značenie neuvádzajú evidenčné čísla vozidiel.

V niektorých častiach Žiliny sa navyše líšia aj rozmery jednotlivých vyhradených miest. Napriek tomu, že by podľa predpisov mala byť minimálna šírka parkovacieho miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 3,5 metra, niektorí občania takúto šírku nevyžadujú.

„Z nášho pohľadu je to vítané, nakoľko pri vyhradení takéhoto širokého parkovacieho miesta vždy dochádza k obmedzeniu kapacity danej parkovacej plochy a v prípade realizovaného vodorovného značenia aj k jeho narušeniu,“ vysvetlil Vladimír Miškovčík.

Hovorca zároveň uviedol, že vedenie mesta pokladá komplexné riešenie problematiky statickej dopravy prostredníctvom zavedenia parkovacej politiky na území celej Žiliny za svoju prioritu. Je preto možné, že sa aktuálny systém a obmedzenie vyhradzovania parkovacích miest v budúcnosti zmení.Dopravný servis
Košická
Kolóna
18:58
Oškerda
Kolóna
18:37
Strečno
Prekážka na ceste
18:28
Stráža
Práca na ceste
18:27
Oškerda
Kolóna
18:25
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina