Dnes najčítanejšie
VIDEO: Zrážke áut na ulici Vysokoškolákov sa dalo predísť, miesto je známe častými nehodami

11 júl 2022 - 11:16
Tamara Antolová

Prednáška na tému Matisse a dekupáž sa uskutoční Rosenfeldovom paláci

Fauvisti pod vedením Henriho Matissa, tvorili skupinu priateľov, ktorých spájalo hľadanie dynamickejšieho spôsobu znázornenia prírody. Experimentovali so smelými farbami a maľbu nanášali krátkymi a ráznymi ťahmi štetca. Vďaka čomu dostali aj prezývku fauves, a teda šelmy. Mattise často kombinoval osobitným spôsobom portrét so zátiším a s krajinomaľbou, aký nemal dovtedy obdobu. Viacero svojich najvýznamnejších prác vytvoril v rokoch 1906 – 1910. Týmito prácami potvrdil svoje presvedčenie o dôležitosti harmonickej kompozície so žiarivými farbami.

Viac o Matissovi a jeho technikách nám povie Zuzana Konopásková. PhDr. Zuzana Konopáskovo študovala študovala estetiku a dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Štúdium ukončila diplomovou prácou: „Stredoveké estetické názory a problematika priestoru v stredovekej tabuľovej maľbe“. Po dvoch rokoch práce asistentky na katedre odišla pracovať do Slovenskej národnej galérie, kde pôsobila ako kurátorka zbierok starého európskeho umenia.

Popri práci kurátorky absolvovala postgraduálne štúdium na „Institut für Kulturwissenschaft” vo Viedni. V roku 1996 začala svoju pedagogickú činnosť. Najskôr, na Katedre dejín umenia a kultúry, TU Trnava, a potom prednášala dejiny umenia a estetiku výtvarného umenia na Katedre estetiky FiF UK v Bratislave. Prednášala aj dejiny a teóriu reštaurovania na VŠVU v Bratislave a učila dejiny umenia aj na Strednej umeleckej škole animovanej tvorby v Bratislave. Od 2004 prednáša estetiku na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Okrem odborných publikácií píše poéziu a venuje sa tvorbe pre deti.

Projekt Malé dejiny umenia alebo leto s umením 2, nadväzuje na úspešný prvý ročník a opäť sa viaže k vizuálnemu umeniu konca 19. a začiatku 20. storočia. K obdobiu, v ktorom žila rodina Rosenfeldovcov, odrážajúcom sa v architektúre paláca, ktorý dali postaviť.

Zámerom projektu je cez tvorivé edukačné aktivity pokračovať v predstavovaní osobností zo sveta umenia, žijúce a tvoriace súbežne s Rosenfeldovcami, verejnosti. Cieľom projektu je zrealizovanie prednášok, workshopov pre dospelých, seniorov a tvorivých dielní pre deti počas mesiaca júl. Pokúsime sa opäť nazrieť za oponu tvorivého procesu umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia.

Podujatie je súčasťou festivalu Ignácove dni. Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk, 0905 526 289). Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu. Vstup zdarma. Tešíme sa na Vás!

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.


Miesto: Rosenfeldov palác
Dátum: 19.07.2022 - 17:00Dopravný servis
Lavobrezná
Práca na ceste
05:29
Radoľa
Práca na ceste
05:26
Terchová
Jama na ceste
05:25
Rajecké Teplice
Zver pri ceste
04:38
Koňhora
Práca na ceste
02:09
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina