Dnes najčítanejšie
Pri Martine došlo k zrážke troch vozidiel, tragická dopravná nehoda si vyžiadala dva životy

27 máj 2022 - 12:43
Alžbeta Kyselicová

Mesto Žilina a hasiči zdôrazňujú užívateľom garáží protipožiarnu ochranu. Nedávno úplne zhorela garáž v Bratislave

Foto: Mesto Žilina a hasiči zdôrazňujú užívateľom garáží protipožiarnu ochranu. Nedávno úplne zhorela garáž v Bratislave
Foto: ilustračné
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Oddelenie Krízového riadenia Mestského úradu v Žiline a hasičský zbor v Žiline upozorňujú majiteľov, správcov, nájomcov a užívateľov parkovacích domov a hromadných aj súkromných garáží, že akékoľvek garážové priestory v stavbách môžu byť využívané výhradne na účely garážovania vozidiel a uloženie príslušenstva vozidla.

Upozorňuje tak v súvislosti s narastajúcim počtom závažných požiarov v parkovacích objektoch a s nedávnym požiarom parkovacieho domu na Drieňovej ulici v Bratislave a s následným úplným zničením parkovacieho domu a zaparkovaných vozidiel. 

V zmysle platných právnych predpisov a technických noriem z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb je dovolené v priestore garáže nechávať len osobné, prípadne dodávkové automobily, motorové štvorkolky, motocykle a bicykle. 

Povolené je aj ich príslušenstvo, ako napríklad sada náhradných pneumatík, doplnkové vybavenie vozidla, autosedačky a podobne.

V priestore garáže môže byť umiestnená aj rezervná zásoba pohonných hmôt s celkovým objemom najviac 20 litrov, ktorá musí byť v nerozbitnom obale a uložená na vhodnom zabezpečenom mieste.

Okrem pohonných hmôt je možné v priestore garáže ukladať aj iné horľavé kvapaliny všetkých tried nebezpečnosti s objemom najviac 10 litrov na jedno státie. Ide o oleje, mazivá, čistiace prostriedky, riedidlá, farby, spreje a podobne. 

Akékoľvek iné využívanie priestorov garáže alebo parkovacích miest nie je možné využiť na skladovanie, alebo prevádzkovanie dielne a ukladanie horľavého materiálu, nábytku a nepotrebných vecí. 

Rovnako nie je v garážových priestoroch dovolené akékoľvek ukladanie materiálov zvyšujúcich požiarne riziko priestoru a nebezpečenstvo v prípade požiaru, ako napríklad horľavé kvapaliny nad dovolené množstvá, horľavé kvapaliny v nevyhovujúcich obaloch, plynové tlakové fľaše, nebezpečné a toxické látky a podobne. 

Prípadnú zmenu využitia existujúcich garážových priestorov v stavbách na iný účel využitia, ako sklady, je nutné riešiť v stavebnom konaní, so súhlasným stanoviskom hasičského zboru a je možná až na základe kladného rozhodnutia stavebného úradu o zmene stavby. 

Mesto aj hasiči upozorňujú, že kto užíva stavbu v rozpore s týmito rozhodnutiami, sa dopúšťa priestupku o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Tiež sa jedná o porušenie ustanovení právnych a technických predpisov na úseku ochrany pred požiarni, čo môže mať vplyv na výšku poistného plnenia zo strany poisťovní v prípade vzniku požiaru alebo inej škodovej udalosti.


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Kolóna
21:43
Košická
Kolóna
21:40
Strečno
Jama na ceste
21:10
Košická
Kolóna
20:44
Závodie
Jama na ceste
20:24
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina