Dnes najčítanejšie
V Žiline ukradli ďalšie tri bicykle, jedného z páchateľov zachytila bezpečnostná kamera

18 máj 2022 - 11:10
Anna Holešová

Mesto Žilina chce vystúpiť zo Žilinskej parkovacej spoločnosti, napriek vyššiemu podielu má nižšie rozhodovacie právo

Foto: Mesto Žilina chce vystúpiť zo Žilinskej parkovacej spoločnosti, napriek vyššiemu podielu má nižšie rozhodovacie právo
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Mesto Žilina podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodzovanie záujmov mesta ako spoločníka v Žilinskej parkovacej spoločnosti spolu so žiadosťou o vystúpenie z nej. V tejto spoločnosti vlastní samospráva väčšinový, 59-percentný obchodný podiel. Druhým spoločníkom je spoločnosť SIRS - Development, a. s. známeho miestneho podnikateľa Georgea Trabelssieho, s ktorým vedie mesto dlhodobé spory ohľadom majetkov.

„Je to aktuálne najlepšia cesta, ako môže mesto získať späť svoj majetok a zároveň získať slobodu realizovať vlastnú parkovaciu politiku, ktorej detaily predstavíme už čoskoro. Žilina je o krok bližšie k oslobodeniu sa od svojej dlhoročnej ťarchy a k možnosti posunúť sa dopredu,“ uviedol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Napriek tomu, že mesto vlastní v spoločnosti väčšinový obchodný podiel, má na základe zmluvy podpísanej v roku 2008 pri rozhodovaní na valnom zhromaždení len 49 hlasov zo 100. Pre samosprávu to znamená, že nemôže samostatne prijať žiadne rozhodnutie, ovplyvňovať rozhodovanie vedenia spoločnosti ani jej zabrániť v krokoch, ktoré poškodzujú mesto alebo sú v rozpore s Obchodným zákonníkom.

„Bez súčinnosti druhého spoločníka nie je mesto schopné ani len platne zvolať valné zhromaždenie spoločnosti. Rovnako nemôže realizovať svoje práva a zabraňovať tak Žilinskej parkovacej spoločnosti v ďalších konaniach, ktorými hrubo poškodzuje mesto,“ vysvetlil Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina.

Takýmto krokom malo byť podľa hovorcu poskytnutie úveru spoločnosti ŠPORT PARK, s. r. o., ktorá je úzko prepojená so Žilinskou parkovacou spoločnosťou. Vedenie mesta sa o pôžičke zo dňa 2. novembra 2015 vo výške 5,7-milióna eur údajne dozvedelo až po podpísaní zmluvy, ktorú si vyžiadalo k nahliadnutiu. 

„K úverovej zmluve boli následne v rokoch 1. 11. 2017, 31.10.2018 a 31. 12. 2019 prijaté tri dodatky. Upravili splatnosť úveru tak, že dlžník, spoločnosť ŠPORT PARK, nesplácala ani úver a ani úroky z jeho poskytnutia. ŽPS napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu, úverovú zmluvu ani jej dodatky až do 17. decembra 2021 neposkytla,“ informoval Vladimír Miškovčík.

Majetkové spory medzi súkromnými spoločnosťami, v ktorých figuruje George Trabelssie, a mestom Žilina sa tiahnu už niekoľko rokov. Prvý pokus o mimosúdne vyrovnanie zo strany samosprávy prebehol v decembri 2019, kedy mesto verejnosti predstavilo dva varianty dohody o výmene majetkov.

„Pri prvom variante dohody mala Žilina od podnikateľa získať parkovaciu politiku, rozostavaný areál na Karpatskej ulici a Kaštieľ v Bytčici zámenou za obchodný podiel v ŽPS a nehnuteľnosti na Košickej ulici. Druhý variant predpokladal vysporiadanie, pri ktorom mala do rúk mesta prejsť parkovacia politika, rozostavaný areál na Karpatskej ulici, areál Domu techniky a Športová hala „Korytnačka“. Spoločnosti Georgea Trabelssieho by ako protihodnotu získali obchodný podiel ŽPS, nehnuteľnosti na Košickej ulici a doplatok,“ uviedol hovorca mesta.

Súčasťou dohody malo byť aj presunutie parkovania v Žiline výhradne do rúk mesta, čím by získalo zvyšných 40 % poplatkov vyberaných za parkovanie, ktoré dovtedy patrili parkovacej spoločnosti. Podpísaním dohody by boli zároveň ukončené všetky zmluvy medzi samosprávou a Žilinskou parkovacou spoločnosťou. O predloženej dohode sa mestskí poslanci nakoniec rozhodli nerokovať, mali však poveriť primátora Petra Fiabáneho, aby pokračoval v ďalších rokovaniach.

„Vedenie mesta pripravilo pre poslancov od začiatku roka 2020 široký priestor na diskusiu o problémových bodoch predloženej dohody s cieľom modifikovať jej podobu. Posledným krokom bolo doručenie pripomienok poslaneckých klubov, ktoré obsahovali požiadavky možného obchodného a majetkového vysporiadania. Podpísalo sa pod ne 16 poslancov mestského zastupiteľstva. Mesto doručené pripomienky zaslalo protistrane, ktorá na ne reagovala odmietavo,“ dodal Vladimír Miškovčík s vysvetlením, že práve kvôli týmto nezhodám sa mesto rozhodlo riešiť spor súdnou cestou.
Dopravný servis
Belá
Jama na ceste
20:15
Strečno
Jama na ceste
19:56
Budatínska Lehota
Prekážka na ceste
19:43
Lavobrezná
Prekážka na ceste
19:41
Radoľa
Kolóna
19:30
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina