Dnes najčítanejšie
Poslanec za Solinky použil mestské peniaze na nákup kvetináčov pred vlastnú budovu na Bôriku

06 apríl 2022 - 14:15

GENIUS LOCI: Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru Žilina

Hosťami moderovanej diskusie sú Ivan Lupták, Juraj Danko a Milan Smetana. Na diskusii nazrieme do zákulisia zboru, porozprávame sa o histórii a dôležitosti jeho vzniku a s vyslúženými ale aj súčasnými hasičskými záchranármi zaspomíname na rôzne záchranné akcie, či kuriózne situácie.

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Žiline je zariadením Hasičského a záchranného zboru na zabezpečenie úloh Ministerstva vnútra SR v oblasti vykonávania záchranných, lokalizačných, likvidačných prác pri vzniku mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm.

Moderátorkou diskusie je Dominika Stránska.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény.

Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

  • Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk),
  • Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.),
  • Vstup zadarmo,
  • Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať: pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.

Facebook: https://fb.me/e/3jaq90etm

Miesto: Rosenfeldov palác
Dátum: 21.04.2022 - 17:00Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
21:29
Závodská cesta
Policajná hliadka
20:54
Hričovská
Prekážka na ceste
19:29
Koňhora
Kolóna
19:14
Rudinka
Kolóna
18:38
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina