Dnes najčítanejšie
Na tuneli Višňové denne pracuje viac ako 180 pracovníkov, Skanska chce stihnúť termín do konca roka 2023

06 marec 2022 - 16:50
Anna Holešová

Mesto Žilina začalo s úpravou cesty na Rosinkách, majiteľ pozemkov ju zablokoval kopou hliny

Foto: Mesto Žilina začalo s úpravou cesty na Rosinkách, majiteľ pozemkov ju zablokoval kopou hliny
Foto: Facebook / Jozef Juriš
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Miestna komunikácia na ulici Mikuláša Nigriniho v žilinskej mestskej časti Rosinky bola v posledných rokoch predmetom častých sťažností miestnych obyvateľov. Na ceste sa nachádzalo viacero jám, výtlkov a nerovností, ktoré boli opravované len lokálne. Samospráva koncom februára 2022 zareagovala na podnety občanov a pristúpila k celkovej úprave tejto komunikácie.

V piatok 25. februára však čakalo pracovníkov ale aj majiteľov okolitých domov nemilé prekvapenie vo forme hliny navezenej pri vstupe na ulicu z cesty tretej triedy. Kopa hliny nezastavila len práce na ceste, ale aj bežnú premávku a znemožnila prístup záchranným a bezpečnostným zložkám.

„Na základe podnetov a sťažnosti občanov z MČ Rosinky, pristúpilo mesto Žilina, vo štvrtok k úprave miestnej komunikácie Mikuláša Nigriniho. Žiaľ, dnes čakalo majiteľov rodinných domov, ktorí sa vracali z práce,  nemilé prekvapenie, keď majiteľ pozemku pod komunikáciou ju zatarasil kopou hliny. Verím, že mesto Žilina sa s majiteľom čoskoro dohodne, alebo sa konečne dočkáme súdneho rozhodnutia,“ uviedol mestský poslanec Jozef Juriš na sociálnej sieti.

Vlastník pozemku pod cestnou komunikáciou na ul. Mikuláša Nigriniho už v minulosti bránil údržbe a opravám ciest, ktoré vedú cez jeho majetok. Okrem parciel pod miestnymi komunikáciami vlastní aj značnú časť pozemkov pod cestou tretej triedy, ktorú má v správe Žilinský samosprávny kraj.

„Majiteľ pozemkov dlhodobo bráni výkonu údržby na ceste (či už ide o kosenie, čistenie, opravu výtlkov). Problém bol opakovane riešený závodom Horné Považie aj s príslušným policajným zborom, ktorý uznal, že Správa ciest ŽSK Závod Horné Považie je v práve a nesmie jej byť bránený výkon údržby. Napriek tomu pri výkone bežnej údržby dochádza pravidelne ku konfliktom s majiteľom pozemkov pod cestou.​ Boli vyvíjané snahy sa dohodnúť, hľadali sa možné riešenia. Žiaľ, zatiaľ k dohode ani k ústupku zo strany majiteľa nedošlo,“ uviedla hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Martina Remencová.

Majiteľ, ktorým je jeden z obyvateľov Rosiniek, pozemky v miestnom parku odkúpil pred niekoľkými rokmi od inej súkromnej osoby, nikdy teda neboli vo vlastníctve mesta. Samospráva prejavila záujem o ich odkúpenie, nedohodli sa však na cene. Vlastník si predajnú cenu za 6 081 m2 v roku 2018 stanovil na 595 938 eur, čo bol v tom čase takmer 6-násobok trhovej hodnoty pozemkov podľa znaleckého posudku mesta.

Mesto je momentálne s majiteľom pozemkov v prebiehajúcom súdnom konaní kvôli právam na úpravu a údržbu komunikácií. Výkonu týchto služieb už vlastník viackrát zabránil za účasti polície, vlastníctvo a správa ciest by však mala byť podľa zákona v rukách samospráv.

„Vzhľadom k tomu, že v právnom poriadku SR sa neuplatňuje zásada „superficies solo cedit“, vlastníctvo pozemku nie je viazané na vlastníctvo stavby, dnes vieme bez pochybností vyhlásiť, že vlastníkom a správcom cesty je mesto Žilina,“ vysvetlil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Mesto Žilina preto ako správca cesty nechalo kopu hliny blokujúcu vstup na komunikáciu Mikuláša Nigriniho odstrániť, od majiteľa pozemkov však bude žiadať náhradu. Momentálne je asfalt na ceste sfrézovaný a je možné po nej jazdiť so zvýšenou opatrnosťou. V ďalších úpravách mesto zatiaľ nepokračuje.

„Podľa § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je „prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov“. Následne podľa § 43 ods. 1 prvej vety zákona č. 8/2009 Z. z. ten, „kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty“. Keďže ten, kto spôsobil prekážku cestnej premávky ju bezodkladne neodstránil, mesto Žilina ako správca miestnych komunikácií pristúpilo k odstráneniu prekážky cestnej premávky,“ dodal hovorca mesta.Dopravný servis
Lavobrezná
Práca na ceste
16:44
Cesta I/64
Stacionárny radar
16:24
Hlavná, Bytčica
Kolóna
16:10
Rajecká cesta
Kolóna
15:57
Strečno
Kolóna
15:43
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina