Dnes najčítanejšie
Na tuneli Višňové denne pracuje viac ako 180 pracovníkov, Skanska chce stihnúť termín do konca roka 2023

22 február 2022 - 12:45
Juliána Hazuchová

Stavba privádzača z Rajeckej doliny bola pozastavená pre vysoké náklady, nová iniciatíva tlačí na obnovenie príprav

Foto: Stavba privádzača z Rajeckej doliny bola pozastavená pre vysoké náklady, nová iniciatíva tlačí na obnovenie príprav
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Potreba dostavby prvej etapy diaľničného privádzača, ktorý povedie z Lietavskej Lúčky až k Slnečným skalám, je čoraz väčšia. Neustále rastúci počet automobilov prechádzajúcich cestou prvej triedy negatívne vplýva predovšetkým na život ľudí v dvoch obciach a mestskej časti Žiliny. Chýbajúci obchvat obmedzuje aj stovky až tisíce vodičov denne, ktorí trávia čas v kolónach.

Znepokojení z aktuálnej dopravnej situácie sú aj ľudia žijúci v obciach Turie, Višňové a Rosina. Časť motoristov sa cez náhradnú trasu vyhýba kolónam a zaťažuje miestne cesty. Prílev motorových vozidiel z tejto strany sa následne prejavuje aj v Žiline, kde na ulici Vysokoškolákov vznikajú kolóny.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pozastavila prípravné práce prvej etapy z dôvodu vysokých nákladov (približne 50 miliónov eur). V súčasnosti je tak v prevádzke iba druhá etapa privádzača, ktorá sa dnes provizórne napája na diaľnicu D1 a čoskoro bude plnohodnotnou súčasťou úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové.

„Príprava projektu bola pozastavená z dôvodu vysokých nákladov. Rezort dopravy aktualizoval štúdiu uskutočniteľnosti za účelom prehodnotenia ekonomickej efektívnosti obchvatu Porúbky – rezort pri tom vychádzal z podkladov SSC, ktorá spracovala štúdiu uskutočniteľnosti pre cestu I/64 Topoľčany – Žilina,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

V prípade súhlasného hodnotenia ministerstva financií a zabezpečenia finančného krytia nielen na prípravu a majetkovoprávne vysporiadanie, ale aj na samotnú realizáciu, bude Národná diaľničná spoločnosť v príprave projektu pokračovať.

Na potrebu dostavby chýbajúceho obchvatu začala upozorňovať nová iniciatíva, ktorá vznikla v Rajeckej doline. Združenie zástupcov miest a obcí sa bude usilovať o to, aby ministerstvo dopravy spolu s NDS oživilo tento projekt a hľadalo riešenie na čo najrýchlejšiu realizáciu.

Diaľničný privádzač je najvýznamnejšou plánovanou investíciou v Rajeckej doline. Už v aktuálnej situácii je doprava na úseku Porúbka - Žilina hlavne v exponovaných časoch veľmi kritická. Podľa posledného sčítania z roku 2015, ktoré realizovala Slovenská správa ciest (SSC), je intenzita dopravy 10 000 až 18 000 vozidiel denne.

Podľa iniciatívy budú s prihliadnutím na plánovaný rozvoj a potenciál doliny tieto čísla ešte narastať, a práve preto je vybudovanie prvej etapy diaľničného privádzača nevyhnutnou súčasťou riešenia dopravnej infraštruktúry.

„Aktuálna iniciatíva v súvislosti s riešením diaľničného privádzača je podľa mňa snáď najlepším príkladom spojenia samosprávy a podnikateľského sektora pri riešení otázky, ktorá trápi celú Rajeckú dolinu. Ako predseda OOCR Rajecká dolina s primátorom mesta Rajec p. Lipkom a vedením kúpeľov Rajecké Teplice p. Miškolcim už dlhodobo vytvárame aktivity a iniciujeme stretnutia k téme zlepšenia infraštruktúry v Rajeckej doline,“ uviedol Peter Slyško, predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina.

Členovia iniciatívy sa rozhodli zorganizovať stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Jaroslavom Kmeťom, ktoré sa uskutočnilo 11. februára 2022 v kúpeľoch Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. Stretnutia sa zúčastnili aj významní zástupcovia regiónu - podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Dobeš, primátor mesta Žilina Peter Fiabáne či podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy.

Cieľom bolo spolu so zástupcami ministerstva, NDS a SSC prerokovať možnosti doplnenia a úpravy analýzy nákladov a prínosov projektu. Zástupcovia ministerstva dopravy však všetkých zúčastnených prekvapili a na stretnutí predstavili novú prepracovanú analýzu.

„Po prepracovaní CBA má aktuálne projekt hodnotu pomeru prínosov a nákladov BCR 1,94 čo znamená „za každé investované 1€ nákladov sa nám vráti takmer dvojnásobok“. Projekty s obdobnými hodnotami sú automaticky zaraďované na popredné miesta v prioritizácii projektov cestnej infraštruktúry,“ pokračuje ďalej predseda OOCR Rajecká dolina.

Diaľničný privádzač je kľúčový z hľadiska infraštruktúry pre celý región, nielen pre Rajeckú dolinu, ale aj pre samotnú Žilinu. V súčasnosti musia totiž vodiči z Rajeckej doliny pred napojením na diaľnicu D1 najprv prejsť Porúbkou, Lietavskou Lúčkou, Bytčicou a cez križovatku Solinky v Žiline sa následne vrátiť späť na diaľnicu D1.

Vybudovaním privádzača sa výrazne odbremení doprava z týchto obcí. Zníži sa hlučnosť a emisie a výrazne sa uľahčí denný život miestnych obyvateľov.

„Ako zástupcovia a predstavitelia regiónu vítame, že ministerstvo okrem privádzača prináša vo svojej štúdii aj ďalšie nápady súvisiace s vybudovaním cykloinfraštruktúry resp. zvýšenia taktu na železničnej infraštruktúre. Diaľničný privádzač bude beh na dlhé trate, ale už teraz vidíme, že naša snaha má výsledky. Verím, že krok po kroku sa budeme posúvať,“ dodal Slyško.


Dopravný servis
Estakáda
Prekážka na ceste
17:23
Nemocničná
Práca na ceste
17:22
Lavobrezná
Jama na ceste
17:14
Budatínska Lehota
Kolóna
17:10
Lavobrezná
Práca na ceste
17:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina