Dnes najčítanejšie
Neznámy muž v Žiline vyhadzuje odpad z kontajnerov. Údajne v nich hľadá zálohované PET fľaše

11 február 2022 - 15:00
Anna Holešová

V žilinskej mestskej časti Bôrik pribudli zákazové značky, cieľom je vylúčiť tranzitujúcu dopravu

Foto: V žilinskej mestskej časti Bôrik pribudli zákazové značky, cieľom je vylúčiť tranzitujúcu dopravu
Foto: odkazprestarostu.sk
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

V sobotu 5. februára pribudol na stránke odkazprestarostu.sk podnet ohľadom nového dopravného značenia na ulici Andreja Žarnova v žilinskej mestskej časti Bôrik. Znepokojený občan sa obával, že toto značenie bolo umiestnené neoprávnene. Vo verejnom podnete aj spresnil dôvody svojho podozrenia.

„Na vstupe do ulice Andreja Žarnova z Tulipánovej, respektíve Koceľovej, pribudli značky zákazu vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch (B1), taktiež značky zákazu odbočenia. Na opačnom konci ulice A. Žarnova takéto značenie nie je. Pokiaľ by bola ulica jednosmerná, tak by mali byť použité značky zákazu vjazdu všetkých vozidiel (B2). Navyše ostatné dopravné značenie je na celej ulici osadené v oboch smeroch a autá taktiež parkujú na oboch stranách a v oboch smeroch. Uvedená ulica nebola zaradená v pláne upokojenia dopravy na Bôriku,“ napísal.

Hovorca mesta Vladimír Miškovčík ubezpečuje obyvateľov, že značky boli osadené mestom, ktoré je vlastníkom a správcom miestnych komunikácií. Značenie bolo podľa neho súčasťou komplexného projektu organizácie dopravy na Bôriku a bolo schválené dopravným inšpektorátom. Umiestnenie a presné určenie značiek zabezpečil príslušný správny orgán.

„Značenie bolo osadené okrem iného i na základe požiadaviek samotných občanov. Tieto požiadavky boli vznesené písomne, v rámci obhliadok na mieste, ako aj na verejných prerokovaniach predmetného projektu, posúdené boli dopravným projektantom, dopravným inšpektorátom a mestom,“ informoval hovorca mesta.

Okrem podnetu, ktorý uvádzame, mesto nezaznamenalo žiadne ďalšie negatívne ohlasy. Väčšina ľudí žijúcich v lokalite podľa žilinskej samosprávy vyjadrila spokojnosť s riešením. Vďaka novému značeniu totiž neprechádzajú cez ulicu nákladné vozidlá a dodávky, ktoré predtým ľuďom znepríjemňovali život.

„Od občanov evidujeme pozitívnu spätnú väzbu na aktuálny stav. Ide totiž o rezidentskú zónu, kde je primárnou funkciou bývanie. Ulica bola zaťažená tranzitujúcimi vozidlami,“ dodal Miškovčík.

So zmenou dopravného značenia však nie sú spokojní všetci obyvatelia. Žilinčanka Lucia, ktorá v príspevku na sociálnej sieti upozornila na kontrolu dodržiavania dopravných predpisov zo strany mestskej polície, považuje novú dopravnú situáciu na Bôriku za nezmyselnú.

„Čo sa týka Bôrika, tak úplná katastrofa. Zjednosmernili tu niektoré cesty, ktoré sú široké a autá sa pekne obišli a úzke cesty nechali ako obojsmernú premávku. Hneď na rohu Pribinovej stoja po chodníkoch autá, kde sa nedá ani prejsť s kočíkom a ešte stoja aj v zákrute. Každý tu blúdi, lebo sa nevie dostať do Sevaku, v priebehu 5 dní sa pri mne pristavili 3 autá ako sa tam dostať. Chýba jednoducho značenie,“ priblížila nám svoj pohľad Lucia.

Problémom je podľa jej slov aj križovatka so vstupom na Rastislavovu ulicu (smerom od predajne Samsung), kde pribudol prikázaný smer, ktorého značku prekrýva strom.

Prostredníctvom sociálnej siete už niektorí ľudia upozorňujú na kontroly zo strany mestskej polície a varujú ostatných. Časť vodičov totiž jazdí po pamäti a nové dopravné značenie si nevšíma. V takýchto prípadoch môžu ľahko skončiť s pokutou za vjazd do zákazu.


Dopravný servis
Rajecká cesta
Kolóna
15:57
Strečno
Kolóna
15:43
Mojšova Lúčka
Kolóna
15:43
Nemocničná
Iné nebezpečenstvo
15:37
1. mája
Prekážka na ceste
15:23
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina