Dnes najčítanejšie
Polícia pátra po dvoch Žilinčanoch, ktorí sa skrývajú a vyhýbajú sa tak nástupu do väzenia

27 január 2022 - 14:30

Žilinský okresný úrad bude posudzovať projekt mestského parkovacieho domu na sídlisku Vlčince

Foto: Žilinský okresný úrad bude posudzovať projekt mestského parkovacieho domu na sídlisku Vlčince
Získavajte aktuálne správy prostredníctvom Telegramu Sledovať Telegram

Žilinská samospráva informovala pred približne tromi rokmi na svojej úradnej tabuli o zámere výstavby parkovacieho domu na sídlisku Vlčince. V tom čase prebiehalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v rámci ktorého sa mohli obyvatelia vyjadrovať a zasielať pripomienky.

Po zverejnení informácie o prebiehajúcom posudzovaní sa strhla veľká vlna kritiky a mnohí obyvatelia vyslovili so zámerom nesúhlas. Vedenie mesta Žilina obratom zareagovalo na vzniknutú situáciu a ubezpečilo verejnosť, že parkovací dom nemá v pláne postaviť.

„Projekt výstavby parkovacieho domu na ulici Terézie Vansovej je síce v územnom pláne a rovnako s ním počíta Koncepcia riešenia problémov statickej dopravy na sídliskách z roku 2015. Nové vedenie mesta má však inú predstavu riešenia problematiky parkovania v Žiline, dnes na tento projekt dokonca nie sú vyčlenené ani žiadne peniaze, máme vypracovanú len projektovú štúdiu,“ uviedla vtedajšia hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Príslušným orgánom v tejto veci je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie - teda okresný úrad. Ten aktuálne (25. 1.) vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní, v ktorom určil, že novostavba parkovacieho domu na sídlisku Vlčince „sa bude posudzovať podľa § 18ods. 1 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Zámer popisuje navrhovaný parkovací dom ako stavbu s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami, pričom celková zastavaná plocha predstavuje 2 998 metrov štvorcových. V prípade vybudovania by objekt poskytoval obyvateľom 300 parkovacích miest. Tretina má byť vybavená možnosťou nabíjania pre elektromobily. Okrem parkovacích miest sa počíta s vytvorením priestorov pre stojany na bicykle.

Nové napojenie na ulice, zelená strecha aj preložky sietí

V prípade, ak by parkovací dom v budúcnosti postavili, bolo by potrebné dobudovať dve dopravné napojenia na existujúce komunikácie. Hlavný vstup do prvého podzemného podlažia je navrhnutý z juhozápadnej strany z Obchodnej ulice. S druhým vstupom do objektu sa počíta z juhovýchodnej strany z ulice Matice slovenskej, pričom tento by viedol na prvé nadzemné podlažie.


„Vzhľadom na uskočenie pôdorysu nadzemného podlažia oproti podzemnému podlažiu bude v uskočenej časti vytvorená nová plochá zelená strecha s intenzívnou skladbou, ktorá bude prístupná z exteriéru pomocou prístupových rámp. Na tejto ploche bude vytvorená nová zeleň s oddychovou plochou,“ spresňuje zverejnený dokument z okresného úradu.

Počas výstavby by bolo nevyhnutné preložiť nielen verejný vodovod a plynovod ale aj elektrické a telefonické vedenia. Samozrejmosťou sú nové verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia a sadové úpravy.

„Konštrukčne bude objekt vyhotovený ako železobetónový monolitický skelet založený na plošnom základe vo forme základovej dosky. Steny zo zadnej severovýchodnej strany a z bočnej severozápadnej strany budú plné pre umožnenie vytvorenia vertikálnej zelene. Z ostatných dvoch strán objektu sa uvažuje s otvorenými plochami prekrytými perforovanými plechmi typu ťahokov.“

Vydané rozhodnutie obsahuje okrem detailných informácií o hodnoteniach zdravotných rizík a vplyvoch na životné prostredie aj podnety a pripomienky dotknutej verejnosti a požiadavky zodpovedných orgánov. 


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Kolóna
07:40
Strečno
Kolóna
07:38
Strečno
Kolóna
07:30
Rajecké Teplice
Iné nebezpečenstvo
07:30
Strečno
Kolóna
07:28
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia