Dnes najčítanejšie
Polícia pátra po dvoch Žilinčanoch, ktorí sa skrývajú a vyhýbajú sa tak nástupu do väzenia

25 január 2022 - 16:21
Juliána Hazuchová

Žilinský samosprávny kraj chce zlepšiť prístup verejnosti k informáciám

Foto: Žilinský samosprávny kraj chce zlepšiť prístup verejnosti k informáciám
Získavajte aktuálne správy prostredníctvom Telegramu Sledovať Telegram

Zabezpečiť lepšiu informovanosť je jedným z hlavných cieľov, ktoré si vedenie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) vytýčilo pre aktuálne volebné obdobie. Výstupy a analýzy auditu, ktorý spracovala krajská samospráva, sa preto plánujú využiť na posilnenie transparentnosti a otvorenosti.

Dokument s názvom Politika otvorenosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorý má spolu 13 celkov, sa zaoberá napríklad etikou, konfliktom záujmov, verejným obstarávaním, personalistikou, dotáciami ako aj zapojením verejnosti do rozhodovania o jej politikách.

V dokumente sú definované aj pravidlá pri zverejňovaní informácií na stránke ŽSK a tiež sa týka pripomienok verejnosti na sociálnych sieťach či emailovej komunikácie.

„Jasne zadefinované pravidlá správania sa župných orgánov sú záväzkom kraja voči verejnosti a médiám. Poskytovanie overiteľných a zrozumiteľných informácií včas tým, ktorí ich potrebujú, je jedinou cestou k zvýšeniu účinnej verejnej kontroly a eliminovaniu potenciálneho rizika internej korupcie. V pripravenom dokumente sme nadefinovali ideálny stav, ku ktorému napĺňaním jednotlivých krokov smerujeme,“ vyjadrila sa županka Erika Jurinová. Jednotlivé kroky sú závislé od pripravenosti Úradu ŽSK a budú prebiehať postupne.

Ako vzor pre vytvorenie tohto dokumentu kraj použil hodnotenie Transparency International Slovensko pod názvom Otvorená samospráva.

K vytvoreniu tohto dokumentu sa riaditeľ spoločnosti vyjadril nasledovne: „Teší nás, že sa Žilinská župa našim rebríčkom transparentnosti inšpirovala a aj na jeho základe pripravila plán na ďalšie zvyšovanie otvorenosti voči verejnej kontrole. To je napokon aj jedným zo zmyslov rebríčka, poskytovať samosprávam spätnú väzbu a odporúčania pre zvyšovanie ich transparentnosti. Oceňujeme, že v niektorých oblastiach sa ŽSK snaží prichádzať aj s vlastnými inovatívnymi postupmi. Rozhodujúce však bude napokon to, ako sa tento plán podarí pretaviť do praxe.“ 

„Pri zostavovaní politiky otvorenosti sme sa tiež inšpirovali skúsenosťami a najmä sledovaním trendov a dobrej praxe v samosprávach, medzinárodnými hodnotiacimi rebríčkami aj odporúčaniami Svetovej banky,“ doplnil jeden z autorov a analytik Útvaru hodnoty za peniaze Ivan Rončák.

Na dokumente pracoval Útvar hodnoty za peniaze zriadený ŽSK spolu s externými autoritami počas roka 2021. Analýza bola vypracovaná v rámci projektu Inteligentný a lepší Žilinský kraj a bola financovaná z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.  Politika otvorenosti ŽSK je zverejnená aj na stránkach www.zilinskazupa.sk/sk/strategicke-dokumenty-zsk.Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Kolóna
07:40
Strečno
Kolóna
07:38
Strečno
Kolóna
07:30
Rajecké Teplice
Iné nebezpečenstvo
07:30
Strečno
Kolóna
07:28
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia