Dnes najčítanejšie
Na Košickej ulici v Žiline došlo k zrážke dvoch áut, začínajú sa tvoriť kolóny

22 december 2021 - 10:24

Od marca bude parkovanie na chodníku len tam, kde to určí mesto Žilina. Prioritu dostanú chodci

Foto: Od marca bude parkovanie na chodníku len tam, kde to určí mesto Žilina. Prioritu dostanú chodci
Foto: ilustračné

V závere novembra prijali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) novelu zákona o cestnej premávke, ktorá zakáže parkovanie na chodníku v podobe, v akej ho dnes poznáme aj v Žiline. V praxi tým nebude možné zaparkovať na chodníku ani vtedy, ak zachovajú vodiči odstup jeden a pol metra pre prechod kočíkov alebo väčších skupín chodcov.

Žilina nie je výnimkou z masívneho využívania komunikácií pre peších na parkovanie, vodiči využívajú chodníky najmä vo večerných hodinách vzhľadom na to, že na viacerých lokalitách, prevažne v oblasti sídlisk, nepostačuje súčasná kapacita oficiálnych parkovacích miest.

Podľa novely nesmú chodníky od marca používať iní účastníci cestnej premávky ako chodci, výnimkou budú cyklisti do desiatich rokov a osoby, ktoré ich sprevádzajú. Aj to len v prípade, ak títo neobmedzia chodcov.

Aby úplne neskolabovala statická doprava, zákonodarcovia v NR SR do nového znenia zákona zapracovali výnimku pre automobily - v prípadoch, kedy to určí samospráva a vyhradí, v ktorých miestach je možné státie a zastavenie na chodníku. Miesta musia byť označené dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Zmena obráti pomer toho, čo musí samospráva spraviť preto, aby mohla regulovať parkovanie na exponovaných miestach. Namiesto nutnosti osádzať stĺpiky a zábrany všade tam, kde nie je želané parkovanie vozidiel, budú mestá a obce určovať len vybrané lokality, kde vozidlá môžu parkovať.

V kritických miestach v Žiline by mali miesta vyhradiť

Novelu zákona oceňujú rôzne iniciatívy vrátane cyklistických, keďže priniesla aj petíciou požadované stanovenie odstupu, ktorý musí šofér spravidla dodržať pri obiehaní cyklistu v cestnej premávke. Zmeny v zákone víta aj žilinská radnica:

„Uvedenú novelu zákona vítame. Mesto Žilina presadzuje princípy udržateľnej mestskej mobility. Po novom bude možné parkovanie na chodníku len v prípade, že bude označené dopravným značením. Na základe dôležitosti jednotlivých chodníkov z hľadiska intenzity pešej dopravy (lokalizácia, hlavné pešie ťahy a pod.) a ich šírkového usporiadania budeme určovať, či bude umožnené na chodníku parkovať,“ potvrdil hovorca Vladimír Miškovčík.

Problematické lokality z pohľadu kapacity parkovania v Žiline ale samospráva neodstaví, do určovania možnosti vstúpi aj faktor situácie v danom mieste:

Parkovanie bude určené zároveň na základe situácie statickej dopravy v danej lokalite. Chodníky majú v prvom rade patriť chodcom za účelom ich bezpečnej a plynulej mobility. Kontrolu parkovania bude vykonávať polícia. V prípade, že nebude parkovanie na chodníku označené dopravným značením, pôjde v prípade zaparkovaného vozidla o priestupok,“ dodal žilinský hovorca.Dopravný servis
Závodská cesta
Policajná hliadka
20:57
Strečno
Kolóna
20:45
Hričovská
Prekážka na ceste
20:10
Strečno
Kolóna
20:00
Strečno
Kolóna
19:55
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina