Dnes najčítanejšie
Žilinskí policajti našli u Mareka na Hájiku väčšie množstvo pervitínu, za drogy už bol v minulosti odsúdený

18 december 2021 - 14:46

Žilinský samosprávny kraj plánuje pôžičku 40 miliónov, potrebuje preklenúť obdobie do platieb eurofondov

Foto: Žilinský samosprávny kraj plánuje pôžičku 40 miliónov, potrebuje preklenúť obdobie do platieb eurofondov
Získavajte aktuálne správy prostredníctvom Telegramu Sledovať Telegram

Žilinský samosprávny kraj si plánuje požičať od Rozvojovej banky Rady Európy 40 miliónov eur vo forme preklenovacieho úveru. V pondelok bude o návrhu rozhodovať župné zastupiteľstvo, dôvodom navrhovaného požičania si peňazí je potreba vykryť financovanie investícií v roku 2022 a troch ďalších nasledujúcich rokoch.

Nutnosť mať zabezpečené finančné prostriedky súvisí s predfinancovaním projektov, ktoré budú realizované z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V praxi potrebuje samospráva platiť za naštartované alebo plánované investície, prostriedky za ne ale dostáva častokrát až v priebehu projektu či po jeho skončení a vyhodnotení.

„Krátkodobé zdroje financovania na predfinancovanie projektov financovaných z eurofondov umožnia preklenúť časový nesúlad medzi potrebou finančných prostriedkov na realizáciu projektov a poskytnutím nenávratných finančných príspevkov. Návratné zdroje financovania plánujeme prijať od Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) v objeme 40 mil. EUR formou nového úveru s možnosťou čerpania vo viacerých tranžiach,“ vysvetľuje predkladateľ v dôvodovej správe.

Tranže budú minimálne dve, najviach ich môže byť osem. Výška prvej z nich nesmie presiahnuť hranicu polovice z celkovej sumy úveru. Ak poslanci návrh odobria, úver bude možné čerpať do 30. júna 2025 a splatnosť nastaví banka do troch rokov od čerpania jednotlivých tranží.

Úver bez krytia a poplatok za vedenie účtu alebo spracovanie

Vďaka aktuálnej ekonomickej situácii je výhodné pre samosprávy čerpať prostriedky na dlh. Za sprostredkovanie úveru navyše župa nebude platiť províziu ani spracovateľský poplatok. Vedenie úverového účtu bude bezplatné a prípadné nedočerpanie úveru nebude spoplatnené. Ďalšou výhodou je, že samospráva nemusí úver zabezpečiť krytím.

Poskytnutie úveru je už odobrené skoršími rozhodnutiami v tomto roku zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky aj výboru Rozvojovej banky Rady Európy. Pri schválení zo strany poslancov to nebude prvýkrát, čo sa Žilinský samosprávny kraj bude spoliehať na európske peniaze práve od menovanej inštitúcie.

V roku 2017 čerpal desať miliónov eur, ktoré sa podarilo splatiť minulý rok, a v tomto roku splatila župa druhý úver na úrovni 18 miliónov eur. Budúci rok by sa mohlo z preklenovacieho úveru načerpať približne 16,5 miliónov eur. Alokujú ich na infraštruktúrne investície, najmä v oblasti dopravy. So získaním úverových peňazí súhlasí hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja, ktorý vyslovil záver na základe zhrnutia výsledkov kontroly:

„Na záver konštatujem podľa Zhrnutia výsledkov kontroly Správy o výsledku kontroly č. K - 2021/017, že Žilinský samosprávny kraj spĺňa všetky zákonné podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania od Rozvojovej banky Rady Európy vo výške 40 000 000 €,“ doplnil kontrolór.

V poradí 30. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja sa uskutoční v pondelok 20. decembra o 10. hodine formou videokonferencie, sledovať ho bude môcť aj široká verejnosť prostredníctvom živého prenosu. 







Dopravný servis
Strečno
Iné nebezpečenstvo
20:27
Strečno
Jama na ceste
19:13
Nemocničná
Prekážka na ceste
19:11
Považský Chlmec
Práca na ceste
18:58
Hričovská
Policajná hliadka
18:42
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia