Dnes najčítanejšie
Kvôli zvýšenej nehodovosti na Obežnej ulici v Žiline bude posudzovať situáciu mesto aj dopravný inšpektorát

13 december 2021 - 16:07

Primátora Žiliny zaviazali poslanci ku konkrétnym úkonom v kauze pozemkových prevodov. Zapíšu vecné bremená?

Foto: Primátora Žiliny zaviazali poslanci ku konkrétnym úkonom v kauze pozemkových prevodov. Zapíšu vecné bremená?
Foto: Pozemky pri Vurale. Zdroj: Google Maps
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Výraznou väčšinou dnes Mestské zastupiteľstvo v Žiline zaviazalo primátora Petra Fiabáne k tomu, aby v šiestich bodoch zabezpečil rôzne kroky a úkony, smerujúce k prinavráteniu a ochrane pozemkov, z ktorých by sa časť mohla podľa predkladateľov vrátiť do majetku mesta Žilina. Schválené uznesenie sa týka medializovanej kauzy sporných prevodov pozemkov, o ktorej sme opakovane informovali v samostatných článkoch.

Podľa schváleného znenia uznesenia má primátor zabezpečiť právnu ochranu vlastníckych práv mesta k pozemkom v lokalite “za Vuralom” a zapísať tu vecné bremená. O to sa už v minulosti úrad pokúšal, nateraz zápis v katastrálnom výpise chýba.

Dnes je situácia nasledovná - mesto Žilina je stále vlastníkom takzvaných švédskych domčekov, parcely na ktorých stoja, však už majú súkromného majiteľa. Ten si aktuálne nárokuje prospech plynúci z uplatnenia vlastníckych práv - z mestského rozpočtu chce dostať zaplatené bezdôvodné obohatenie, o ktoré žaluje radnicu. V súdnom spore si EMINVEST pýta takmer 158-tisíc eur, mesto Žilina sa žalobe bráni.

Schválené uznesenie rieši aj park na Rosinkách, kde súkromná osoba požaduje 80-tisíc eur. Ďalej chcú poslanci od primátora zabezpečenie právnej kancelárie na riešenie vlastníckych sporov v problematike pozemkov za Vuralom a pri kostole v Bánovej. Spolu 23 hlasujúcich poslancov žiada od Fiabáne, aby vytvoril analytickú a odborne zdatnú skupinu s cieľom preveriť možnosť získania ďalších pozemkov do majetku mesta.

Jedným z krokov má byť aj vypracovanie právnej analýzy majetkovoprávneho preverenia zákonnosti nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom na Rosinkách. Právnou analýzou už disponuje žilinská radnica v prípade Bánovej, kde notár osvedčil údajný skutkový priebeh, na základe ktorého bol podiel vydržaný v dobrej viere v prospech súkromnej osoby, bývajúcej neďaleko.

Takýto stav sa nepozdáva skupine predkladateľov: „Podobným príbehom nezákonnej straty vlastníctva mestských pozemkov je lokalita Bánová, kde na podporu právnej obhajoby a potreby využitia okamžitých právnych krokov zo strany mesta existuje rovnako odborná práva analýza. I tu sa vedeniu mesta priam podsúva právna a i morálna legitimita zabojovať o vlastníctvo v plnej sile s využitím všetkých dostupných právnych inštitútov s cieľom posilniť snahu o ponechanie a využiteľnosť týchto pozemkov na verejné ciele.“

Ešte v rozprave pred hlasovaním vystúpil aj prednosta Mestského úradu v Žiline Michal Berger, ktorý vyčítal poslankyni Miriam Šutekovej, že s návrhom neprišla osobne na úrad: „Odporúčam pani poslankyni, aby si dávala pozor na to, čo rozpráva. Chcel som len povedať, že možno dobrá myšlienka, ktorú máte, sa komplikuje tým, že ste neprišli za nami. Možno by sme našli riešenie vzhľadom na to, že tej téme nerozumiete. Možno by sme našli riešenie, ako si spoločne pomôcť,“ dodal prednosta. 

Poslancom chýba aktivita k obrane, zástupcom mesta spoločná komunikácia

Z prejavenej vôle poslancov je zrejmé, že úrad bude musieť hľadať riešenia aj bez toho, aby boli podmienené návštevou a spoločnou komunikáciou s poslancami. Berger zároveň vopred odhadol, že naplniť state uznesenia bude vo väčšine bodov komplikované:

„My sme nachystaní pomôcť, ale musíte za nami prísť. Keby ste prišli, tak sa dozviete, čo všetko v tom mesto robí, a akým spôsobom v tomto koná. Ak neprídete za nami, potom to takto dopadne, aj s tým vaším dobrým úmyslom, zadefinujete šesť bodov, z ktorých päť je veľká komplikácia. Berte to, prosím, ako moje odporúčanie,“ dodal prednosta.

Rovnaký problém s vzájomnou výmenou informácií vidí aj vedúca Odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline Jana Ochodničanová. S poslankyňou sa nezhodnú v tom, prečo napokon neboli zapísané vecné bremená na pozemky pri Vurale, na ktorých stoja mestské domy.

„Čo sa týka zápisu vecných bremien na pozemky pri Vurale, áno, o tento zápis sme sa pokúsili. Nie je pravda to, čo tvrdí pani poslankyňa, že treba iba doložiť rozhodnutie o súpisnom čísle. Ja som vo veľmi intenzívnom kontakte s tým istým človekom, s ktorým ona hovorí, že o tejto veci komunikovala, a nestačí len takáto listina. Takže treba tam aj iné doklady predložiť, ktorými ale nedisponujeme. Okrem toho, v tejto veci sa rozhoduje v rámci súdneho konania, ktoré prebieha na Okresnom súde Žilina,“ doplnila vedúca právnička mesta.

Paradoxom je, že podľa vyhlášky č. 31/2003 Z. z. určuje súpisné číslo obec alebo mesto. Vecné bremená by sťažili prípadnú manipuláciu s parcelami a umožnili mestu využívať právo plynúce z vlastníctva domov, ktoré dnes stoja na pozemkoch právnickej osoby. 

Mesto Žilina sme už prostredníctvom hovorcu oslovili za účelom zistenia, aké ďalšie doklady chýbali pre zápis vecných bremien, akým spôsobom sa ich pokúsili získať a či aktuálne usilujú opätovne o ich zapísanie. K tomu ich zaviazali v jednom z bodov prijatého uznesenia aj žilinskí poslanci.


Výsledok hlasovania
Súhlasím

Branislav Delinčák
Denis Cáder
Dominik Hriník
Dušan Maňák
František Talapka
Igor Habánik
Iveta Martinková
Jozef Augustín
Jozef Juriš
Ľubo Bechný
Ľudmila Chodelková
Marek Richter
Martin Barčík
Martin Kapitulík
Miriam Šuteková
Ondrej Šoška
Patrik Groma
Peter Cibulka
Peter Durmis
Peter Ničík
Rastislav Johanes
Ľuboš Plešinger
Zuzana Balogová

Nesúhlasím
Zdržiavam sa

Barbora Birnerová
Ján Ničík
Lukáš Milan
Vladimír Randa

Nehlasovali

Dopravný servis
Košická
Kolóna
03:30
Strečno
Prekážka na ceste
00:57
Hričovská
Jama na ceste
00:24
Strečno
Prekážka na ceste
22:39
1. mája
Policajná hliadka
22:14
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina