Dnes najčítanejšie
Na Košickej ulici v Žiline došlo k zrážke dvoch áut, začínajú sa tvoriť kolóny

08 december 2021 - 15:57

Plánuje mesto Žilina podať žalobu pre pozemky pri Vurale? Nemáme vytvorené stanovisko, znie odpoveď mestského úradu

Foto: Plánuje mesto Žilina podať žalobu pre pozemky pri Vurale? Nemáme vytvorené stanovisko, znie odpoveď mestského úradu
Foto: O územie pri Vurale mesto prišlo, dnes mu hrozí, že príde aj o peniaze v žalobe

Zvláštne vykonané prevody pozemkov v Žiline počas uplynulých rokov, ktoré umožnil register obnovenej evidencie pozemkov (skrátene ROEP), majú potenciál traumatizovať mesto ešte niekoľko desiatok rokov. Vhodných pozemkov na výstavbu nájomných bytov, služieb občianskej vybavenosti alebo domovov pre sociálne služby je aj bez tohto problému v Žiline ako šafranu.

Právnymi ťahmi, oscilujúcimi okolo hrany zákonnosti, sa podarilo úzkej skupine osôb získať kontrolu nad potenciálne lukratívnymi parcelami v rôznych častiach Žiliny. Buď ich vlastnia ako fyzické osoby, alebo cez právnické osoby. Najviac zdokumentovaný je vďaka právnej analýze prípad v Bánovej, pozemky menili majiteľa aj v nemocnici alebo na území okolo Vuralu.

Keď sme sa snažili získať stanovisko k niekoľkým otázkam prostredníctvom hovorcu mesta Žilina, nikto nereagoval. Preto sme identické otázky museli zahrnúť do žiadosti o informácie podľa zákona 211/2000, hovorovo prezývaného infozákon. Na ten už zareagoval Mestský úrad v Žiline ako povinná osoba a k jednotlivým otázkam poskytol svoje stanovisko.

Mesto nemá stanovisko k tomu, či bude žalovať o určenie vlastníctva

Medzi iným sme sa pýtali to, či plánuje mesto Žilina podanie žaloby v súvislosti s pozemkami pri Vurale. Vďaka striktnému výkladu zákona o slobodnom prístupe k informáciám ale prednosta úradu Michal Berger vo veci uviedol len toľko, že Mesto Žilina nemá vytvorené stanovisko na túto otázku a požadovanú informáciu nám preto nesprístupní.

Verejnosť môže naďalej napäto vyčkávať, či si bude mesto brániť kedysi svoje pozemky a domáhať sa určenia vlastníctva žalobou. Jej podanie stojí 99 eur aj päťdesiat centov. Napriek tomu, že primátor na tlačovej konferencii presviedčal prítomných novinárov o tom, že to budú desiatky tisíc eur len v jednom prípade. Prístup mesta v prípade Vuralu označil Peter Fiabáne za aktívny na základe toho, že mesto sa snaží neprehrať spor. Spor, ktorý nevyvolalo a stojí na strane žalovaného.

Územie pri Vurale je jedným z dvoch, pre ktoré aktuálne radnica čelí žalobe o vydanie bezdôvodného obohatenia. Firma EMINVEST, známa aj zástupcom žilinskej nemocnice v obdobnom prípade nadobudnutia dôležitých parciel, žiada sumu takmer 158-tisíc eur. Druhá žaloba sa týka parku na začiatku Trnového a súkromná osoba požaduje 80-tisíc eur.


Z mesta sme sa nedozvedeli, či pripravuje scenáre zabezpečenia finančného krytia v prípade, že spory prehrá alebo si majitelia pozemkov začnú uplatňovať ďalšie nároky. Za posledné tri roky vystupuje mesto ako žalobca v súdnych sporoch o vydanie bezdôvodného obohatenia trikrát. Dva razy žaluje reklamnú spoločnosť euroAWK o vydanie dohromady takmer 430-tisíc eur. 

K žalobe na Mirage museli zaviazať poslanci, pokúsia sa o to aj teraz

Dve žaloby dopĺňa tretia na obchodné centrum Mirage Shopping Center, požadovaná suma je 256-tisíc eur. Na podanie žaloby museli primátora vyzvať až mestskí poslanci uznesením zastupiteľstva. Územie pri Vurale si podľa odpovedí mesto bráni len pasívne - teda reaguje na žalobu, ktorej čelí. A slovami primátora sa snaží neprehrať.

Obdobne ako v prípade Mirage, už nabudúci pondelok budú mestskí poslanci diskutovať a hlasovať o tom, či primátora k aktivite prinútia uznesením. V tomto duchu smeruje na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 13. decembra návrh na uznesenie s názvom Ochrana a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta Žilina.

Predkladá ho sedem poslancov a žiadajú, aby primátor zabezpečil právnu ochranu vlastníckych práv s cieľom zabezpečiť prechod vlastníctva do majetku mesta. V ďalšom bode kladú ako podmienku zápis zákonných vecných bremien v prospech mesta na pozemky pod domami v lokalite Vural. V niektorých prípadoch už podľa katastra došlo k zriadeniu záložného práva - v prospech fyzickej osoby, ktorá je zároveň konateľom vlastniacej spoločnosti.

Ak návrh väčšina schváli, najvyšší predstaviteľ mesta bude musieť v prípade potreby zabezpečiť právnu kanceláriu na riešenie vlastníckych sporov k týmto pozemkom. Na podklade právnej analýzy, ktorú sme predstavili čitateľom v samostatnom článku a odkaz na ňu nájdete na konci, má Fiabáne konať a pokúsiť sa zachrániť súčasný spôsob užívania pozemkov. Tým je využívanie plôch ako športoviska širokou verejnosťou.

V rovnakom návrhu chcú zaviazať predkladatelia primátora k tomu, aby zabezpečil vypracovanie právnej analýzy na pozemok v katastrálnom území Trnového, kde mesto dnes čelí žalobe o vydanie bezdôvodného obohatenia na úrovni 80-tisíc eur. Ak zostane mesto pasívne, podľa názoru poslancov môže spôsobiť masívne finančné straty:

„Existujúce právne podklady o autentickom vlastníckom vzťahu mesta k týmto pozemkom, jasne legitimizujú a posilňujú kompetenciu vedenia mesta k okamžitým právnym úkonom, ktoré by mali zabrániť obrovských finančným stratám na majetku obyvateľov Žiliny. Prípadnou nečinnosťou a pasivitou hrozí, že mesto môže prísť o lukratívne územie, na ktorých stoja mestské domčeky s právoplatnými nájomníkmi na dobu neurčitú a ktorým mesto bude musieť v budúcnosti poskytnúť prinajmenšom náhradné bývanie,“ informuje v dôvodovej správe k návrhu 7 poslancov.


Dopravný servis
Závodská cesta
Policajná hliadka
20:57
Strečno
Kolóna
20:45
Hričovská
Prekážka na ceste
20:10
Strečno
Kolóna
20:00
Strečno
Kolóna
19:55
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina