Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Žilinu zasiahlo husté sneženie, viaceré cesty sú šmykľavé. Pri nemocnici sa prevrátilo auto na strechu

07 december 2021 - 19:17
Tamara Antolová

Žilinská univerzita a mesto Žilina podpísali na znak spolupráce Memorandum o porozumení

Foto: Žilinská univerzita a mesto Žilina podpísali na znak spolupráce Memorandum o porozumení
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a mesto Žilina sa spoločne rozhodli podpísať Memorandum o porozumení, ktoré by malo zabezpečiť vzájomnú podporu vzdelávania a skvalitňpvanie výskumných a vzdelávacích aktivít. Podpísanie sa uskutočnilo dňa 3. 12. a jeho súčasťou bola dohoda o zvyšovaní kvality prostredia aj školského systému, taktiež podpora vzdelaných kvalifikovaných ľudí a ich udržanie a uplatnenie na trhu práce najmä čo sa týka mesta Žilina, ale aj na celom území krajiny.

Oblasti spolupráce:

  • príprava expertov v regionálnej politike zohľadňujúcej integrované a inteligentné riešenia a prístupy rozvoja, skoordinovaná s ostatnými nástrojmi a politikami v meste, odborné analýzy investičných projektov vrátane porovnávania priorít medzi rôznymi investíciami s dôrazom na dosiahnutie maximálnej hodnoty za verejné prostriedky, vrátane špecifikácií kľúčových oblastí pre investície, regionálne a inovatívne riešenia, návrhy ekonomických nástrojov na podporu hospodárstva, príprava a kreovanie nových a odborných kapacít, ktoré budú schopné koncepčne pracovať a vytvárať podklady pre tematické a výsledkovo zamerané využitie zdrojov s dôrazom na rozvoj mesta,
  • aplikovaný výskum pre oblasť verejnej správy, analýzy a štúdie v jednotlivých oblastiach regionálneho rozvoja, ako aj tzv. príklady dobrej praxe porovnateľných riešení, projektov, miest a regiónov najmä v oblastiach inteligentných riešení a systémov, inteligentnej mobility, informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti, krízového riadenia a bezpečnosti, návrhy zlepšenia prostredia, pre stabilný a udržateľný rozvoj mesta, s odborným, analytickým odôvodnením realizovať ekonomicky udržateľné koncepcie a politiky, s orientáciou na reálny verejný záujem,
  • informačné a komunikačné technológie so zameraním sa na oblasti inteligentnej dopravy a smart/inteligentných riešení, smart mobility, inteligentnej výroby a inteligentného priemyslu, spracovania údajov a dátovej analytiky, krízového riadenia a bezpečnosti v súlade s potrebami vychádzajúcimi z koncepcií Mesta Žiliny, Žilinského samosprávneho kraja, SR, ako aj Európskej únie,
  • spolupráca pri príprave a realizácii rozvojových projektov v oblasti udržateľného mestského rozvoja mesta Žiliny, spolupráca pri príprave a implementácii projektov orientovaných na výzvu Race to Zero, spoločná príprava projektovej dokumentácie a realizácia zelených a oddychových zón, budovaniu športovísk a športového zázemia pre študentov UNIZA, atlétov a verejnosť Mesta Žiliny a jeho okolia,
  • spolupráca pri príprave a realizácii medzinárodných aktivít, pri príprave kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 a v prípade víťazstva spolupráca pri realizácii projektu Žilina Beskydy 2026.

V rámci dosiahnutia jednotlivých cieľov budú obe strany spolupracovať a navzájom sa informovať či vymieňať skúsenosti a príklady odbornej a dobrej praxe, taktiež vzájomne sa propagovať, podporovať vyvíjané projekty a aktivity, spolupracovať pri organizovaní podujatí. Hlavným cieľom bude aj udžanie mladých ľudí v regióne či zvýšenie efektivity výskumu v regióne.

„Teší ma, že vzájomne zintenzívňujeme projekty vo viacerých oblastiach a spoluvytvárame dobrú platformu na hlbší rozvoj aktivít pre akademickú obec. Rovnako dôležitá je aj medzinárodná aktivita a spolupráca pri príprave kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026,“ doplnil prof. Jozef Jandačka, rektor UNIZA.

„Memorandum so Žilinskou univerzitou potvrdzuje naše dlhodobo dobré vzťahy a otvára možnosti ďalšej vzájomnej spolupráci. Som veľmi rád, že máme v akademickom prostredí silného partnera s výsledkami. Naším spoločným záujmom je vytvárať príležitosti na podporu kvalifikovaných a vzdelaných ľudí, ktorí nájdu uplatnenie predovšetkým v Žiline, na Slovensku i v zahraničí. Prajem si, aby bolo naše memorandu bohaté na úspešné projekty,“ povedal Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina.   


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
23:15
Strečno
Jama na ceste
23:12
Mostná
Jama na ceste
22:55
Hričovská
Jama na ceste
22:28
Kragujevská
Dopravná nehoda
20:53
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina