Dnes najčítanejšie
Podpredseda parlamentu údajne kradol skrutky v žilinskom obchode, situáciu vysvetlil na sociálnej sieti

20 október 2021 - 13:17

Dielne Spojenej školy v Martine čaká rozsiahla rekonštrukcia za 450 tisíc eur

Foto: Dielne Spojenej školy v Martine čaká rozsiahla rekonštrukcia za 450 tisíc eur
Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj v najbližších mesiacoch obnoví dielne praktického vyučovania v ďalšej odbornej škole vo svojej pôsobnosti. Budovu dielní Spojenej školy v Martine, kde odborné spôsobilosti získavajú strojári a elektrotechnici, dnes prevzal zhotoviteľ.

V závislosti od klimatických podmienok v zimnom období by stavebné práce mali byť ukončené v apríli 2022. Náklady na rekonštrukciu sú rozpočtované na 451 119,74 eur,  župa na obnovu využije prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Rekonštrukcia dielní zo 70-tych rokoch minulého storočia zahŕňa výmenu okien, zateplenie obvodového plášťa a rekonštrukciu strechy. V interiéri prejdú komplexnou obnovou šatne, hygienické zariadenia a učebne. Obnova sa dotkne troch pracovísk odborného výcviku – učebne elektrotechniky a automatizácie, pneumatiky – hydrauliky a CNC frézovania a sústruženia.

Spojená škola už je v súčasnosti bezbariérová, počas rekonštrukcie však dôjde aj k výmene starého výťahu za nový, ktorý všetky priestory 2-podlažnej budovy sprístupní aj žiakom s pohybovými obmedzeniami. V exteriéri pribudnú parkovacie miesta pre imobilných.

Zdroj: ŽSK

Výučba odborných predmetov bude aj počas stavebných prác prebiehať bez obmedzení. Okrem ďalších svojich učební škola pre praktické vyučovanie využije priestory 65 firiem, s ktorými spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania. Do duálneho vzdelávania je zaradených viac než 200 žiakov, čo zo školy robí jednu z najúspešnejších v systéme. Ako dodal riaditeľ školy Jozef Zanovit:

„Vývoj v strojárskych firmách sa dramaticky líši od odborných učební, v ktorých pripravujeme žiakov na budúcu prax. Je preto najvyšší čas prispôsobiť výučbu moderným trendom a technológiám.  Turiec je pritom strojárske centrum naviazané na firmy zo širokého okolia, a aby sa tieto spoločnosti mohli rozvíjať, potrebujú adekvátne pripravenú pracovnú silu.“

V ďalšej fáze župa preto vybaví nové dielne najmodernejšími výučbovými zariadeniami, ktoré budú zodpovedať aktuálnemu vývoju v prierezových odboroch. 

Krajská samospráva v rekonštrukciách odborných dielní plánuje pokračovať. Podporou odborného školstva sa župa usiluje o riešenie nedostatku odborných profesií, ktorý sa na pracovnom trhu čoraz výraznejšie prejavuje.

„V regióne sa snažíme udržiavať priaznivý pomer gymnázií voči odborným školám. Našou ambíciou je posilniť záujem o odborné vzdelanie. Pracovný trh volá po strojároch a som presvedčená, že budovaním špičkových odborných škôl 21. storočia dokážeme pritiahnuť viac žiakov, ktorí budú ďalej rozvíjať kľúčové priemyselné odvetvia v regióne,“ dodala na záver predsedníčka kraja Erika Jurinová.
Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj


Dopravný servis
Nemocničná
Prekážka na ceste
18:53
Nemocničná
Prekážka na ceste
18:26
Radoľa
Kolóna
18:13
Strečno
Kolóna
18:12
Lavobrezná
Práca na ceste
18:12
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina